Zawiadomienie o zwołaniu XXVIII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 07.03.2017 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446) zwołuję XXVIII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 7 marca 2017 roku o godz. 9.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Sesji.
 2. Powołanie protokolanta.
 3. Stwierdzenie quorum.
 4. Zatwierdzenie porządku obrad.
 5. Przyjęcie protokołu z XXVI i XXVII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski.
 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym.
 8. Głos ma wyborca.
 9. Wnioski lub oświadczenia radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym.
 12. Interpelacje, zapytania radnych do Wójta Gminy i udzielenie odpowiedzi na interpelacje i zapytania.
 13. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji: 13.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r. a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały. 13.2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrow Kujawski a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Rewizyjnej, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały. 13.3. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych nr 145, 146/1 i 203 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały. 13.4. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 382/17 położonej w miejscowości Służewo. a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały. 13.5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego we wsi Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski. a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały. 13.6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały. 13.7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach  prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. a) omówienie projektu uchwały, b) przedstawienie opinii Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu, c) dyskusja i zgłaszanie poprawek, d) podjęcie uchwały.
 14. Informacje lub komunikaty.
 15. Zamknięcie obrad XXVIII Sesji Rady Gminy.

Przewodniczący Rady Gminy Aleksandrów Kujawski /-/ Waldemar Bartczak

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>