Sprawa znak: Pl.6733.7.4.2016.BG, budowa ulicy na terenie działek nr: 127/15, 127/23, 127/30 i 127/34 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski.

INFORMACJA

Stosownie do art. 53 ust. 4 pkt. 4, 6, 8 i 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) – Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim przesyła w załączeniu projekt decyzji o lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie ulicy na terenie działek nr: 127/15, 127/23, 127/30 i 127/34 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski do uzgodnienia:

1) w odniesieniu do terenów górniczych; 2) w zakresie ochrony urządzeń melioracji i terenów zagrożonych powodzią; 3) w zakresie ochrony gruntów rolnych; 4) w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 5) w zakresie terenów przyległych do pasa drogowego.

Zgodnie z art.64, w związku z art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 ze zm.) niezajęcie stanowiska w terminie 2 tygodni od dnia doręczenia wystąpienia o uzgodnienie spowoduje uznanie uzgodnienia za dokonane.

Niewyrażenia stanowiska przez RDOŚ w terminie 21 dni od dnia otrzymania projektu decyzji uznaje się za uzgodnienie decyzji na podstawie art. 53 ust.5c wyżej powołanej ustawy.

/-/ Malwina Andrusiak Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>