Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.5.2.2016.BG

ZAWIADOMIENIE o wszczęciu postępowania

Zgodnie z art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016r. poz. 23 ze zm.)

zawiadamiam, że

w dniu 21.03.2016 r. na wniosek ENERGA-OPERATOR SA z siedziba w Gdańsku Oddział w Toruniu, ul. Gen. Bema 128, 87-100 Toruń działającej poprzez pełnomocnika firmę ELMIRA Projektowanie i nadzór robót elektrycznych Mirosława Zielińska, ul. Legionów 92, 87-100 Toruń zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii napowietrznej – kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski.

Pouczenie: Informuję, że zgodnie z art. 10 - Kodeks postępowania administracyjnego strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium postępowania administracyjnego, poprzez możliwość przeglądania akt sprawy, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych materiałów oraz zgłaszania wniosków i żądań w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego zawiadomienia. Przepisy art. 35 i art. 36 Kodeksu postępowania administracyjnego stosuje się odpowiednio.

  Sprawę prowadzi: mgr inż. Bogusław Gollus     Adres: Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, ul. Słowackiego 12 87-700 Aleksandrów Kujawski pokój 12 (parter).

/-/ Malwina Andrusiak Kierownik Wydziału Planowania

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>