Zawiadomienie o zwołaniu XII sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 27 sierpnia 2019 r.

ZAWIADOMIENIE

Zgodnie z art. 20 ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym   (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zwołuję XII Sesję Rady Gminy Aleksandrów Kujawski. Sesja odbędzie się w dniu 27 sierpnia 2019 roku o godz. 10.00 w sali nr 121 Urzędu Miejskiego w Aleksandrowie Kujawskim z niżej proponowanym porządkiem obrad:1

1. Otwarcie Sesji. 2. Powołanie protokolanta. 3. Stwierdzenie quorum 4. Zatwierdzenie porządku obrad. 5. Przyjęcie protokołu z X i XI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kuj. 6. Informacja z pracy Przewodniczącego Rady Gminy w okresie międzysesyjnym. 7. Informacja z działalności Komisji Rady w okresie międzysesyjnym. 8. Głos ma wyborca. 9. Wnioski lub oświadczenia radnych. 10. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym. 11. Sprawozdanie z realizacji uchwał w okresie międzysesyjnym. 12. Rozpatrzenie projektów uchwał oraz podjęcie uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad sesji: 12.1. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2019. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej c) dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały 12.2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2019-2032. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Budżetowej c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały 12.3. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju   i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych na lata 2019-2021” dla Gminy Aleksandrów Kujawski. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 12.4. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia „Regulaminu dostarczania wody   i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Aleksandrow Kujawski”. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 12.5. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 12.6. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski. a) omówienie projektu uchwały b) przedstawienie opinii Komisji c)  dyskusja i zgłaszanie poprawek d)  podjęcie uchwały. 13. Wolne wnioski, informacje i komunikaty. 14. Zamknięcie obrad XII Sesji Rady Gminy.        

Załączniki

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Możesz użyć następujących tagów oraz atrybutów HTML-a: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>