Dostęp do informacji publicznej

Formy udostępniania informacji publicznej
Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.) udostępnianie informacji publicznych następuje poprzez:

  • ogłaszanie w Biuletynie Informacji Publicznej,
  • udostępnianie na wniosek zainteresowanego,
  • wyłożenie lub wywieszenie w powszechnie dostępnym miejscu.

Złożenie wniosku o udostępnienie informacji publicznej drogą elektroniczną następuje za pośrednictwem:

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej w formie pisemnej należy składać  lub wysyłać na adres:

Urząd Gminy w Aleksandrowie Kujawskim

ul. Juliusza Słowackiego 12

87-700 Aleksandrów Kujawski

Informacje

Rejestr zmian