Dostawa, instalacja i uruchomienie sprzętu komputerowego oraz multimedialnego w ramach projektu pn. „Inwestujemy w edukację II” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa 10 Innowacyjna edukacja, Działanie 10.2 Kształcenie ogólne i zawodowe, Poddziałanie 10.2.2 Kształcenie ogólne

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 12.06.2019
  • Data składania ofert 21.06.2019
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 21.06.2019
  • Godzina otwarcia ofert 10:15
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 560345-N-2019
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian