Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych.

Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych.

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Dostawy
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 13.03.2018
  • Data składania ofert 21.03.2018
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 13.03.2018
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro, sekretariat pokój nr 104
  • Numer UZP/TED 530864-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian