Decyzja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.09.2021 r. znak: PL.6831.46.2.2021.JD zatwierdzająca projekt podziału działki nr 29, obręb Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian