Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków z dnia 07.01.2019 r. znak WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań archeologicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian