Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/59/2019 znak:WUOZ.DW.ZAR.5161.10.2019.KAK z dnia 02.10.2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko Pomorkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ar 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (l.dz. WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK)- pozwolenia nr 1/2019 na prowadzenie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian