Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 142/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 141/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 140/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 139/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 136/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 135/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 134/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 listopada 2018 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 133/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2019 Zarządzenie Nr 132/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 listopada 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą: „Budowa oświetlenia drogowego ul. Witosa w miejscowości Łazieniec Gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 131/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 130/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 129/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 128/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 127/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 126/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 125/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 124/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 121/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 120/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 119/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 października 2018 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymiennymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019″. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 118/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 117/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 87/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 sierpnia 2018 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 116/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 115/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 114/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2018 r. zmieniające Zarządzenie Nr 113/2018 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 113/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 października 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 112/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 111/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 października 2018 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 27.01.2019 Zarządzenie Nr 110/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 września 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły