Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 61/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 60/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 59/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 58/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 57/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 56/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 55/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 53/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie terminów wynajmu świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski stanowiących jednocześnie lokale wyborcze. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 52/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 2: „Budowa wiaty widowiskowej wraz z zagospodarowaniem terenu, elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Wołuszewo”. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 51/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 50/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 49/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Pełnomocnika do spraw związanych z Systemem Zarządzania Jakością ISO w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 48/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 47/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 kwietnia 2019 r. w sprawie odwołania Zastępcy Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 46/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 45/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 44/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 09.07.2019 Zarządzenie Nr 43/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 42/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 41/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie uruchomienia Programu do głosowania oraz obsługi Rady Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zasad użyczenia tabletów radnym Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 40/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka)”. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 39/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 kwietnia 2019 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz nadania jej regulaminu. Szczegóły
Akty prawne 03.07.2019 Zarządzenie Nr 38/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1 kwietnia 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 37/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 marca 2019 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2018. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 36/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 35/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Służewie. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 34/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Danilewicz Zielińskiej w Stawkach. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 33/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2019 Zarządzenie Nr 32/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 2/2019 w zakresie dofinansowania na realizację zadań publicznych w trybie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Szczegóły