Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 110/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 października 2019 r. w sprawie powołania Komisji oraz przyjęcia regulaminu pracy Komisji do spraw oceny wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków znajdujących się na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski, nie stanowiących jej wyłącznej własności Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 109/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 108/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 października 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 107/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 106/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu: „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020″ Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 105/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 104/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 103/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 102/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 101/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia procedur realizacji przedsięwzięć w ramach poszczególnych stopni alarmowych i stopnia alarmowych CPR na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 100/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 99/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02 września 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: „Przebudowa drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowej w miejscowości Rożno-Parcele gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru robót zadania pod nazwą: „Budowa drogi gminnej nr 160245C ul. Fiołkowej w miejscowości Rożno-Parcele” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania z Muzeum Białych Kujaw w Słońsku Dolnym Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie określenia zasad delegowania oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 sierpnia 2019 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. H. Dobrzańskiego HUBALA w Przybranowie od roku szkolnego 2019/2020 w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20″ Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły