Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadania pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 88/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 sierpnia 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 87/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/20″ Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 86/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 85/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 84/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 83/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 82/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie określenia formy przekazania sprawozdań budżetowych przez kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 81/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 80/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lipca 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 79/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na „zadani „Budowa wiaty przyrodniczej systemowej do zabaw i nauki dla dzieci oraz dwóch tablic edukacyjnych przyrodniczych z ławami na działce nr 12/8 w miejscowości Słońsk Dolny Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 Zarządzenie Nr 78/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na „Budowie budynku użyteczności publicznej na działce nr 127/8 w miejscowości Śłońsk Dolny” Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 Zarządzenie Nr 77/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie zlecenie realizacji zadania publicznego pn. „Z siatkówką przez życie” – szkolenie i współzawodnictwo w zakresie piłki siatkowej dziewcząt Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 Zarządzenie Nr 76/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego, w celu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku strażaka Ochotniczej Straży Pożarnej w Służewie w dniu 29.06.2019 r. Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 Zarządzenie Nr 75/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03 lipca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 Zarządzenie Nr 74/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 07.11.2019 Zarządzenie Nr 73/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 72/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 71/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie … Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 70/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendiów sportowych dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 69/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie przyznania w roku szkolnym 2018/2019 stypendium za wysokie wyniki w nauce dla uczniów szkół z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 68/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru zadań pod nazwą: „Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 67/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 66/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 65/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji polegającej na: „Budowie elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki” w zakresie następujących części zamówienia: Część nr 1: „Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec”. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 18/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2019 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 17.07.2019 Zarządzenie Nr 46/18 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 maja 2018 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 63/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Szczegóły
Akty prawne 10.07.2019 Zarządzenie Nr 62/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie odwołania pogotowia przeciwpowodziowego. Szczegóły