Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 Zarządzenie Nr 18B/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert ” Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert na zadanie” Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm, Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzanie Nr 28/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: ” Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 21/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarci ofert na zadanie:” Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 20/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert na zadanie ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 19/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert „Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 17/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: ” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 16/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 15/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych” „Dostawa Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 14/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 marca 2020 w sprawie ogłoszenia z dniem 9 marca 2020 r. naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2020 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 13/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 marca 2020 w sprawie ogłoszenia z dniem 9 marca 2020 r. otwartego konkursu Nr 1/2020 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2020, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2020 Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 34/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 29/20 w sprawie wprowadzenia pakietu dla przedsiębiorców z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 26/2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 25/2020 w sprawie procedury przyjmowania dokumentów i wydawania dowodów osobistych zaświadczeń oraz innych dokumentów w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w czasie stanu epidemii Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 24/2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 23/2020 w sprawie skrócenia czasu pracy w celu zapobiegania rozprzestrzeniania się wirusa SAR-CoV-2 Szczegóły
Akty prawne 31.03.2020 Zarządzenie Nr 18A/2020 w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr 5/20 w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr 11/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 lutego 2020 r. w sprawie ogłoszenia przeprowadzenia konsultacji dotyczących projektu „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2020 r.” Szczegóły
Akty prawne 03.03.2020 Zarządzenie Nr 6/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 stycznia 2020 r. zmieniające uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2020 – 2030 Szczegóły
Akty prawne 27.02.2020 Zarządzenie Nr 9/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 27.02.2020 Zarządzenie Nr 8/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 27.02.2020 Zarządzenie Nr 7/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły