Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 07.06.2021 Zarządzenie Nr 47/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 01.06.2021 Zarządzenie Nr 45/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 26.05.2021 Zarządzenie Nr 44/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie zapewnienia zwrotu kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do czasu ukończenia przez dziecko 5 roku życia do przedszkola, oddziału przedszkolnego lub innej formy wychowania przedszkolnego Szczegóły
Akty prawne 26.05.2021 Zarządzenie Nr 43/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 maja 2021 r. zmieniające Zarządzenie Nr 37/21Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2021 Zarządzenie Nr 42/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę cateringową – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2021 Zarządzenie Nr 41/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę cateringową – Przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. ” Aktywny Senior 1″ i „Aktywny Senior 2″ w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2021 Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 roku naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej opiniującej złożone oferty w otwartym konkursie ofert w 2021 roku z zakresu realizacji zadania rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 37/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia z dniem 28 kwietnia 2021 r.otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizacje zadania rozwoju sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021, powołania komisji konkursowej do rozpatrzenia ofert z konkursu z zakresu realizacji zadania publicznego oraz ustalenia Regulaminu Otwartego Konkursu Ofert nr 1/2021 Szczegóły
Akty prawne 07.05.2021 Zarządzenie Nr 36/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 12/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Zarządzenie Nr 35/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Usługę Transportową świadczoną dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn:” Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2021 Zarządzenie Nr 34/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 kwietnia 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pod nazwą:” Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki, ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Zarządzenie Nr 28/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: na ” Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 19.04.2021 Zarządzenie Nr 27/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: na ” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 15.04.2021 Zarządzenie Nr 32/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. zmieniające zarządzenie Nr 26/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.03.2019 r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej oraz nadania jej regulaminu. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 31/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu „Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.(Dz.U.z 2020 r. poz. 1057 ze zm.) o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021″ Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 30/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020. Szczegóły
Akty prawne 31.03.2021 Zarządzenie Nr 15/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie Nr 26/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Wołuszewie, Gmina Aleksandrów Kujawski – II etap” Szczegóły
Akty prawne 22.03.2021 Zarządzenie Nr 25/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługę Transportową świadczoną dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 Zarządzenie Nr 24/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2021 r. w sprawie naboru na wolne stanowiska nie urzędnicze w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski i w jednostkach organizacyjnych. Szczegóły
Akty prawne 19.03.2021 Zarządzenie Nr 22/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 23/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16 marca 2021 r. w sprawie ogłoszenia drugiego przetargu ustnego nieograniczonego na najem lokalu użytkowego o powierzchni użytkowej 49 m2 – Ośno Drugie 28A położonego na działce nr 43/14 w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 21/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn: „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 19/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 16.03.2021 Zarządzenie Nr 18/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie udostępnienia informacji publicznej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 11.03.2021 Zarządzenie Nr 7/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.02.2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 13/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania składu osobowego Stałego Dyżuru Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 12/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej Szczegóły
Akty prawne 03.03.2021 Zarządzenie Nr 92/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 października 2020 r. w sprawie rozpatrzenia uwag złożonych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły