Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.09.2021 Zarządzenie Nr 73/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2021. Szczegóły
Artykuł 13.09.2021 ZARZĄDZENIE nr 75/2021 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 3 września 2021 r. w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w zakresie odbierania odpadów komunalnych Szczegóły
Akty prawne 27.08.2021 Zarządzenie Nr 68/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 26.08.2021 Zarządzenie Nr 67/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 25.08.2021 Zarządzenie Nr 71/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian kwot dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 25.08.2021 Zarządzenie Nr 70/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 sierpnia 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. „Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/22″ Szczegóły
Akty prawne 25.08.2021 Zarządzenie Nr 62/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 69/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 59/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 55/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 46/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 40/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 33/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie przeniesienia wydatków miedzy rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 29/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2021 Zarządzenie Nr 20/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między rozdziałami i paragrafami Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 66/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 686,687,688 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sad Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00040419/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 65/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds.odbioru inwestycji pt:”Remont drogi gminnej nr 1160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 64a/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż budynku mieszkalnego wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 1551/14539 części nieruchomości wspólnej działki nr ew. 695/2 położonej w miejscowości Służewo przy ul. Brzeskiej 46, stanowiących własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski dla których Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą WL1A/00025928/7 oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 64/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego. Szczegóły
Akty prawne 03.08.2021 Zarządzenie Nr 61/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzania postępowania o dzielenie zamówienia publicznego na: Usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu pn:Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 60/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 5 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu pn: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance „Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 58/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2021/2022 Szczegóły
Akty prawne 06.07.2021 Zarządzenie Nr 53/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania Planu Zarządzania Kryzysowego Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2022. Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr 57/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt. „Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr 56/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę transportową świadczoną dla uczestników projektu pn.: Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr 54/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert nr 1/2021 na realizację zadania pn. „Rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski w roku 2021″ Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr 52/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 24.06.2021 Zarządzenie Nr 51/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie organizacji systemu wczesnego ostrzegania o zagrożeniach Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Zarządzenie Nr 50/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 czerwca 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszowie od roku szkolnego 2021/2022 w formie elektronicznej Szczegóły
Akty prawne 16.06.2021 Zarządzenie Nr 49/21 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 czerwca 2021 r. w sprawie powołania komisji ds.odbioru inwestycji pt.:” Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły