Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości strat przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku ulewnych deszczy w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 czerwca 2020 r.ej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nieruchomości nabytej zgodnie z aktem notarialnym repetytorium A nr 2197/2020 z dnia 04.06.2020r. prawa wieczystego użytkowania działek nr 42/2 i 42/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej:” Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr:25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego z 2020 r. na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 19.06.2020 Zarządzenie Nr 50/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 czerwca 2020 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie wychowania przedszkolnego pod nazwą „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym zamieszkałym na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/2021″ Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 48/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 roku zmieniające Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 47/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28 maja 2020 r. zmieniające Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej Szczegóły
Akty prawne 28.05.2020 Zarządzenie Nr 43/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania Zespołu Roboczego do realizacji projektu złożonego w ramach konkursu nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-212/18 dla osi priorytetowej 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie Działania 3.1. Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020, pn. OZE- domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” -Konkurs Nr RPKP.03.01.00-IZ.00-04-383/20 Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 39a/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 kwietnia 2020 r.w sprawie powołania Inspektora Ochrony Danych Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 45/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25maja 2020 roku w sprawie organizacji pracy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski w warunkach zagrożenia epidemicznego Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 44/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ” Usługę cateringową-przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie Nr 42/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 41/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 26.05.2020 Zarządzenie Nr 40/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 maja 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert”Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 26.05.2020 Zarządzenie Nr 36/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie wysokości dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego przez osoby fizyczne lub prawne wpisane do ewidencji placówek niepublicznych prowadzonej przez Wójta Gminy na podstawie części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Aleksandrów Kujawski w 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 29.04.2020 Zarządzenie Nr 35/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2020 r. w sprawie ” Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 27.04.2020 Zarządzenie Nr 18B/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 marca 2020 roku w sprawie powołania pełnomocnika Wójta Gminy ds. Zarządzania Kryzysowego Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 33/20 Wójta Gminy Aleksandrów kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert ” Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 32/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 kwietnia 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do otwarcia ofert na zadanie” Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm, Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzenie Nr 31/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2019 Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzanie Nr 28/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 27/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: ” Przebudowa drogi gminnej w m. Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 17.04.2020 Zarządzenie Nr 22/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia Szczegóły