Zarządzenia Wójta Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 80/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 4 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na: „Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 16.09.2020 Zarządzenie Nr 78/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie przyjęcia informacji z przebiegu budżetu Gminy Aleksandrow Kujawski na rok 2020 r. Szczegóły
Artykuł 07.09.2020 Zarządzenie Nr 79/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie wyrażenia zgody na prowadzenie dzienników lekcyjnych w Szkole Podstawowe im Tadeusz Kościuszki w Służewie od roku szkolnego 2020/2021 w formie elektronicznej. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie Nr 76/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie „Zagospodarowania terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 27.08.2020 Zarządzenie Nr 57/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej” Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej- placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 74/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowych, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr 93/7, o pow. 0,1013 ha, działka nr 93/13 o pow. 0,0714 ha, działka nr 93/15 o pow. 0,0237 ha, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, stanowiących drogę. Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 73/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie ” Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 71A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego p.n. ” Zapewnienie dzieciom zamieszkałym na terenie gminy Aleksandrów Kujawski możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach oraz innych formach wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2020/21″ Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 61/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lub dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kuajwski Szczegóły
Akty prawne 21.08.2020 Zarządzenie Nr 49A/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalenia zasad wypłaty ekwiwalentu dla członków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski za udział w działaniu ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Powiatową Straż Pożarną. Szczegóły
Akty prawne 12.08.2020 Zarządzenie Nr 72/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 sierpnia 2020 r. w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Szczegóły
Akty prawne 12.08.2020 Zarządzenie Nr 66A/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: ” Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 11.08.2020 Zarządzenie Nr 145/19 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 grudnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawski regulaminu naboru na wolne stanowisko urzędnicze, w tym wolne kierownicze stanowiska urzędnicze oraz na stanowiska kierowników niektórych gminnych jednostek samorządowych Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 70/200 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru inwestycji pt.: „Budowa ulicy Liliowej w m. Rożno -Parcele, gm. Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 69/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie powołania składu komisji konkursowej do oceny ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 68/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27 lipca 2020 r. zmieniające zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr: 25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno oraz powołania Komisji Przetargowej do jego przeprowadzenia. Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 67/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw oszacowania wysokości szkód powstałych wyniku ulewnych deszczy w okresie od 18 do 21 czerwca 2020 roku w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski (dotyczy pomocy powyżej 6.000 zł). Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 66/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 41/6 o pow. 0,0508 ha położonej w obrębie Konradowo, stanowiącej drogę Szczegóły
Akty prawne 06.08.2020 Zarządzenie Nr 65/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia od Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieruchomości gruntowej oznaczonej w ewidencji gruntów jak działka 31/7 o pow. 0,1480 ha położonej w obrębie Zduny, stanowiącej drogę. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 64/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 lipca 2020 r. w sprawie powołania rzeczoznawcy do przeprowadzenia szacowania wartości strat przy zwalczaniu zgnilca amerykańskiego pszczół na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 63/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 6 lipca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 12 lipca 2020 r. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 59/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji do spraw ustalenia szkód i szacowania strat powstałych w wyniku ulewnych deszczy w gospodarstwach domowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 58/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia przedstawicieli do ochrony lokali wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami, w wyborach na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 8 czerwca 2020 r.ej Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 57/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji ds. odbioru nieruchomości nabytej zgodnie z aktem notarialnym repetytorium A nr 2197/2020 z dnia 04.06.2020r. prawa wieczystego użytkowania działek nr 42/2 i 42/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Odolion od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 56/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej:” Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 55/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej na zadanie: „Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 54/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia pierwszego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych niezabudowanych oznaczonych nr:25/4, 25/5, 25/6, 25/9, 25/11, 25/12, 25/13, 25/14, 25/15, 25/16 i 25/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 52/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie zasad korzystania z telefonów komórkowych do celów służbowych przez pracowników Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 51/2020 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski – Gminnego Komisarza Spisowego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie powołania Gminnego Biura Spisowego do przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego z 2020 r. na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły