Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. Szczegóły
Akty prawne 06.05.2016 Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Uchwała Nr XX/149/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020″dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 Uchwała Nr XX/144/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 07.04.2016 Uchwała Nr XIX/126/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny, właścicieli nieruchomości , na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIX/140/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/138/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Bydgoszczy do zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/133/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły