Uchwały Rady Gminy

Typ Data Tytuł
Akty prawne 15.03.2017 Uchwała Nr XXVIII/229/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 382/17 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2017 Uchwała Nr XXVIII/228/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowych nr 145, 146/1 i 203 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2017 Uchwała Nr XXVIII/227/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy i Skarbnika Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2017 Uchwała Nr XXVIII/226/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2017 r. Szczegóły
Akty prawne 15.02.2017 Uchwała Nr XXVII/225/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008-2020. Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/224/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 102/1 położonej w miejscowości Wilkostowo Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/223/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Miejskiej Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/222/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/221/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/220/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 17/4 położonej w miejscowości Łazieniec Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/219/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia „Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/218/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2017-2023 Szczegóły
Akty prawne 04.02.2017 Uchwała Nr XXVI/217/17 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/216/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/215/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania problemów Alkoholowych na rok 2017 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/214/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski praw wieczystego użytkowania działki nr 4 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/213/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2016 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/212/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/211/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 12.01.2017 Uchwała Nr XXV/210/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/209/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2017. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/208/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej nr 107/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 06.12.2016 Uchwała Nr XXIV/207/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejska Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działki nr 211 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/206/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Wiejską Aleksandrów Kujawski prawa wieczystego użytkowania działki nr 3 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie od przedsiębiorstwa PKP S.A. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/205/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 8 – ul. Brzeska 23 położonego na działce nr 715 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/204/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 1 – ul. Brzeska 37 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/203/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. uchylająca uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 05.12.2016 Uchwała Nr XXIV/202/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 – ul. Szlak Bursztynowy na działce nr 192/3 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXIV/201/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr – 6 ul. Brzeska 37 położonego na działce nr 722 w obrębie ewidencyjnym Służewo stanowiącego własność Gminy Aleksandrów Kujawski i udzielenia bonifikaty od ceny sprzedaży. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2016 Uchwała Nr XXIV/200/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23 listopada 2016 r.w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych gminy Aleksandrów Kujawski w roku szkolnym 2015/2016 Szczegóły