Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.17.10.2016.AE z dnia 29.08.2016 r. Wykonanie urządzeń wodnych w obudowach z kręgów żelbetowych umożliwiających pobór wód podziemnych z projektowanych otworów studziennych nr 3a i 4 na terenie ujęcia w miejscowości Ośno (Dz. nr 52/6), gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.10.12.2016.AE z dnia 02.09.2016 r. Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609 Szczegóły
Artykuł 06.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.12.18.2015.AE z dnia 02.09.2016 r. Wymiana zbiorników na stacji paliw na terenie działki nr 67/14 w miejscowości Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.10.8.2016.AE z dnia 30.08.2016 r. o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko sprawa: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś – Nieszawa o długości 5,537 km od km 2+072 do km 7+609″ Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Wielka Nieszawka o udziale społeczeństwa znak RPI.6220.1.20.16 z dnia 02.08.2016 r. sprawa budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka. Szczegóły
Artykuł 10.08.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.10.2016.AEMA sprawa budowy studni głębinowej do deszczowania upraw rolno-warzywnych w miejscowości Opoki gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.08.2016 dfsdfsd Szczegóły
Artykuł 05.08.2016 Obwieszczenie z dnia 02.08.2016 r. znak RPI.6220.1.20.16 Szczegóły
Artykuł 22.07.2016 Obwieszczenie z dnia 19-07-2016r. znak Pl.6220.9.7.2016.AE Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Obwieszczenia z dnia 11-07-2016r. znak Pl.6220.41.14.2016.AE Szczegóły
Artykuł 20.07.2016 Obwieszczenie z dnia 19-07-2016r. znak Pl.6220.18.2.2016.AE Szczegóły
Artykuł 19.07.2016 Obwieszczenie z dnia 11-07-2016r. znak Pl.6220.17.2.2016.AE Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Postanowienie z dnia 12-07-2016r. znak RPI.6220.1.13.6 Szczegóły
Artykuł 18.07.2016 Zawiadomienie GDOŚ z dnia 07-07-2016 r. znak DOOŚ-OAI.4233.2.2016.AŁ.8 Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Obwieszczenie z dnia 30-06-2016r. znak Pl.6220.10.2.2016.AE Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.9.2.2016.AE z dnia 06.06.2016 r. Szczegóły
Artykuł 09.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.28.18.2015.AE z dnia 31.05.2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce znak: RPI.6220.1.4.16 z dnia 11 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia sprawa „Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”. Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.27.26.2015.AE Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.29.15.2015.AE Szczegóły
Artykuł 01.06.2016 Obwieszczenie z dnia 25.05.2016 r. znak Pl.6220.44.11.2015.AE Szczegóły
Artykuł 20.05.2016 Obwieszczenie z dnia 10.05.2016 r. znak Pl.6220.12.16.2015.AE Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Obwieszczenie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.13.2015.AE Szczegóły
Artykuł 10.05.2016 Postanowienie z dnia 25-04-2016r. znak Pl.6220.12.12.2015.AE Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Postanowienie z dnia 02-05-2016 r. znak Pl.6220.21.15.2015.2016.AE Szczegóły
Artykuł 05.05.2016 Obwieszczenie z dnia 02-05-2016r. znak Pl.6220.21.16.2015.2016.AE Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Obwieszczenie znak Pl.6220.44.8.2015.AE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Szczegóły
Artykuł 05.04.2016 Obwieszczenie z dnia 01 kwietnia 2016r. znak Pl.6220.3.8.2016.AE Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016 r znak Pl.6220.29.12 2015.AE Szczegóły
Artykuł 04.04.2016 Obwieszczenie z dnia 30 marca 2016r. znak Pl.6220.27.23.2015.AE Szczegóły