Środowisko – Obwieszczenia i zawiadomienia

Typ Data Tytuł
Artykuł 04.07.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy znak WOO.4207.34.2017.JM.12 z dnia 29.06.2017 r.o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn ,,Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Aleksandrów Kujawski wraz z zakupem i wdrożeniem systemu informacji przestrzennej GIS” Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,wydobyciu kopaliny pospolitej- piasku metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych ze złoża kruszywa naturalnego ,,WILKOSTOWO I” o powierzchni 0,8876 ha, na terenie działek nr 81/1, 81/2, 81/3 w miejscowości Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.06.2017 r. znak Pl.6220.12.11.2017.AE w sprawie wydania decyzji o środowskowcyh uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce o nr ewid: 51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.06.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2017 znak Pl.6220.12.8.2017.AE w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2, 0 ha trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, inwerterów, dróg wewnęt6rznych, okablowania, ogrodzenia itp. na działce o nr ewid 51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6220.14.2.2017.AE z dnia 22 maja 2017 r. w sprawie budowy studni głębinowej na terenie działki nr 35/2 w miejscowości Wilkostowo, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 04.05.2017 r. znak RPI.6220.1.32.16 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka Szczegóły
Artykuł 05.05.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.04.2017 r. znak Pl.6220.12.3.2017.AE w sprawie budowy farmy fotowoltaicznej ,,Wygoda” o mocy do 1,0 MW i powierzchni do 2,0 ha, trafostacji, przyłącza do linii SN, konwerterów, dróg wewnętrznych, okablowania, ogrodzenia itp. na terenie działki nr 51 w miejscowości Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.04.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Włocławku w sprawie uchylenia w całości decyzji i przekazaniu sprawy do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji w przedmiocie środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.04.2017 r. znak: Pl.6220.10.25.2016.AE o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa o długości 5,537 km do km 2+072 do km 7+609 Szczegóły
Artykuł 19.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.04.2017 r. znak Pl.6220.10.21.2016.AE o sprostowaniu decyzji w sprawie przebudowy drogi powiatowej Nr 2605C Stara Wieś- Nieszawa o długości 5, 537 km od kom 2+072 do km 7+609 Szczegóły
Artykuł 06.04.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 04 kwietnia 2017 r. znak: PRI.6220.1.32.16 w sprawie wydania decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla przedsięwzięcia polegajacego na ,,Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” Szczegóły
Artykuł 03.04.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 27.03.2017 r. znak. WOO.4207.34.2017.JM.2 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska o wydaniu decyzji o umorzeniu postępowania z dnia 7.03.2017 r. znak: WOO.4233.2.2016.KŚ.6 Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Obwieszczenie o wyznaczeniu nowego terminu załatwienia sprawy Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 8.03.2017 znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.3 w sprawie Budowy stopnia na Wiśle poniżej Włocławak Szczegóły
Artykuł 17.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce z dnia 10.03.2017 r. znak: RPI.6220.1.36.16 w sprawie wznownienia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie magistrali wodociągowej z Torunia Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.03.2017 r. znak: Pl.6220.20.14.2016.AE Przebudowa i modernizacja sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o. na dz nr ewid. 154, 155,156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Toruniu z dnia 23.02.2017 r. znak SKO-60-216/16 o uchyleniu decyzji Wójta Gminy Wielka Nieszawka z dnia 25 grudnia 2016 r. znak: RPI.6220.1.32.16 w przedmiocie ustalenia środowiskowych uwarunkowań dla przedsięwzięcia polegającego na ,,Budowie magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka” Szczegóły
Artykuł 06.03.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.03.2017 r. znak:Pl.6220.27.36.2015.2017.AE w prawie budowy fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą, na działce nr 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 lutego 2017 r. znak Pl.6220.18.13.2016.AE w sprawie budowy studni głębinowej wraz z deszczownią do nawadniania upraw rolnych na dz. r ewid. 2 w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.02.2017 r. znak Pl.6220.20.22.2016.AE w sprawie przebudowy i modernizacji sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 154, 155, 156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.01.2017 r. znak Pl.6220.27.33.2015.2016.AE w ramach wznowionego postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie budowy fermy drobiu obejmującej trzy budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur (168 DJP) wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr. ewid.: 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 01.02.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.01.2017 r. znak Pl.6220.20.8.2016.AE o wydanym postanowieniu o braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko Szczegóły
Artykuł 25.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.01.2017 r. znak: Pl.6220.18.10.2016.AE Budowa studni głębinowej wraz z deszczownią do nawadniania upraw rolnych na terenie działki nr ewid. 2 położonej w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Obwieszczenie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Bydgoszczy o wycofaniu wniosku z dnia 30.12.2016 r. znak WOO. 4233.2.2015.KŚ.4 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach oraz ustalenia zakresu raportu dla przedsięwzięcia pn. ,,Budowa stopnia na Wiśle poniżej Włocławka” Szczegóły
Artykuł 17.01.2017 Obwieszczenie Wójt Gminy Dąbrowa Biskupia z dnia 09.01.2017 r. znak KOM.6220.12.XVIII.2016/2017.JR wykonanie studni głębinowej, przeznaczonej do deszczowania upraw rolno-warzywnych, zlokalizowana jest na dz. nr 16 w miejscowości Mleczko obręb 0009, gm. Dąbrowa Biskupia o projektowanej głębokości h= 33 Szczegóły
Artykuł 09.01.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 27.12.2016 r. znak Pl.6220.18.7.2016.AE o wydanym postanowieniu o braku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na ,,budowie studni głębinowej wraz z deszczownią na nawadniania upraw rolnych ba dz. nr ewid 2 w miejscowości Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.01.2017 Obwieszczenie znak WOO.4233.3.2016.KŚ z dnia 29-12-2016 Szczegóły
Artykuł 13.12.2016 Obwieszczenie z dnia 09-12-2016r. znak sprawy Pl.6220.28.21.2015.AE Szczegóły
Artykuł 07.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 7.12.2016 r. znak Pl.6220.20.3.2016.AE w sprawie przebudowy i modernizacji sortowni odpadów w PUP Ekosład Sp. z o.o. na terenie działek nr 154, 155, 156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.12.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.11.2016 r. znak: Pl.6220.27.30.2015.2016.AE w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją ostateczną znak: Pl.6220.27.25.2015.AE z dnia 25.05.2016r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na ,,Budowie fermy drobiu obejmującej 3 budynki inwentarskie o łącznej obsadzie 42000 stanowisk dla kur wraz z obiektami i infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. 52/4 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły