Rejestr umów

Typ Data Tytuł
Artykuł 13.04.2021 Umowa Nr 36/2021/Pl zawarta w dniu 26 marca 2021r. pn: Termomodernizacja Domu Dziennego Pobytu w Słomkowie -II etap Szczegóły
Artykuł 13.04.2021 Umowa Nr 35/2021/Pl zawarta w dniu 26 marca 2021r. pn: Nabycie drogowych prefabrykatów betonowych. Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Umowa Nr 32/2021/Pl zawarta w dniu 01 marca 2021r. pn: Dokonanie analizy zebranego materiału dowodowego w sprawie działalności prowadzonej na terenie działki nr 132/11 w m. Odolion, związanej z hodowlą kilkudziesięciu psów rasowych. Szczegóły
Artykuł 09.04.2021 Umowa Nr 31/2021/Pl zawarta w dniu 29 marca 2021r. pn: Umowa o dotację z budżetu gminy Aleksandrów Kujawski na świadczenie usług w sprawie realizacji celu publicznego w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na terenie gminy Aleksandrow Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 30/2021/In zawarta w dniu 24 marca 2021r. pn: Usługa Transportowa świadczona w ramach projektu pn.: ” Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 29/2021/In zawarta w dniu 18 marca 2021r. pn: Opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla rozbudowy i budowy oświetlenia drogowego w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 28/2021/ZP zawarta w dniu 15 marca 2021r. pn: Dostawa kruszywa twardego- granit, bazalt, melfir frakcji0-34,5 mm PN-EN 13242 w szacunkowej ilosci około1000 ton. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 27/2021/Or zawarta w dniu 01 marca 2021r. pn: Umowa o przyznanie dofinansowania w ramach projektu :Lokalny Animator Sportu Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 26/2021/In zawarta w dniu 12 marca 2021r. pn: Wykonanie kontroli stanu technicznego instalacji gazowych w 24 budynkach wielorodzinnych komunalnych w skład , których wchodzi 61 lokali stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 25/2021/Pl zawarta w dniu 04 marca 2021r. pn: Przedmiotem umowy jest wycięcie drzew na działce ewid. Nr 32/1 w miejscowości Łazieniec gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 24/2021/In zawarta w dniu 03 marca 2021r. pn: Wykonawca zobowiązuje się do wykonania usług kamieniarskich w 28 budynkach komunalnych stanowiących własność Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 23/2021/Or zawarta w dniu 30 grudnia 2020r. pn: Świadczenie usług konserwator – kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Służewie w ilości 10 godzin miesięcznie Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 22/2021/Or zawarta w dniu 30 grudnia 2020r. pn: Świadczenie usług konserwator – kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Odolionie w ilości 10 godzin miesięcznie. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 21/2021/Or zawarta w dniu 30 grudnia 2020r. pn: Świadczenie usług konserwator – kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Wołuszewie w ilości 10 godzin miesięcznie. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 20/2021/Or zawarta w dniu 30 grudnia 2020r. pn: Świadczenie usług konserwator – kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Opoczkach w ilości 10 godzin miesięcznie. Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 19/2021/Or zawarta w dniu 30 grudnia 2020r. pn:Świadczenie usług konserwator – kierowca pojazdu uprzywilejowanego, prowadzenie kart drogowych i kart pracy sprzętu oraz utrzymanie w sprawności technicznej pojazdu i sprzętu przeciwpożarowego należącego do jednostki OSP w Słomkowie w ilości 10 godzin miesięcznie Szczegóły
Artykuł 08.04.2021 Umowa Nr 18/2021/Or zawarta w dniu 30 grudnia 2020r. pn: Naprawa samochodu specjalnego pożarniczego marki Jelcz model 22, rocznik 1997 Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 17/2021/Or zawarta w dniu 26 lutego 2021r. pn: Umowa zlecenie: organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo-rekreacyjnyc, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012″ w Przybranowie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu „ Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 16/2021/Or zawarta w dniu 26 lutego 2021r. pn:Umowa zlecenie: organizacja i przeprowadzenie zajęć sportowo – rekreacyjnych, imprez i wydarzeń sportowych dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski na obiekcie „Moje Boisko Orlik 2012″ w Przybranowie w ramach projektu „Lokalny Animator Sportu” Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 15/2021/Or zawarta w dniu 18 lutego 2021r. pn: Przedmiotem umowy jest odpłatne świadczenie usług polegające na na udostępnieniu i utrzymaniu na serwerze aplikacji internetowej o nazwie IDcomCMS-GOV,umożliwiającej prowadzenie własnego serwisu internetowego. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 14/2021/Or zawarta w dniu 18 lutego 2021r. pn: Przedmiotem umowy jest ustalenie warunków technicznych i finansowych, dostarczenie usługi Certyfikat SSL DV dla serwisu internetowego uruchomionego w ramach platformy hostingowej. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 13/2021/In zawarta w dniu 18 lutego 2021r. pn: Przedmiotem umowy jest dostosowanie serwisu internetowego. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 12/2021/In zawarta w dniu 04 lutego 2021r. pn: Wycinka drzew gat. Robinia akacjowa(1) oraz jesion wyniosły (1) rosnące na działce ewid. Nr 184/2 w m. Ostrowąs gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 11/2021/In zawarta w dniu 24 lutego 2021r. pn: Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat dla Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 10/2021/In zawarta w dniu 16 lutego 2021r. pn: Dostawa samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na potrzeby Gminy Aleksandrów Kuajwski Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 9/2021/In zawarta w dniu 01 stycznia 2021r. pn: Całodobowy, stały nadzór i serwis eksploatacyjny nad kotłowniami i pompami ciepła w obiektach. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 8/2021/In zawarta w dniu 01 stycznia 2021r. pn: Umowa najmu garażu o powierzchni 17 m² Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 7/2021/In zawarta w dniu 27 stycznia 2021r. pn: Usługa cateringowa dla uczestników Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie i Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 6/2021/In zawarta w dniu 26 stycznia 2021r. pn: Przeprowadzenie w roku 2021 monitoringu gleby na terenie gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Umowa Nr 5/2021/In zawarta w dniu 01 stycznia 2021r. pn:Umowa najmu garażu o powierzchni 17 m² Szczegóły