Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.06.2020 r. znak PL.6733.7.28.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 01.06.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.05.2020 r. znak: PL.6730.11.6.2020.DS o przekazaniu do uzgodnienia projektu decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.10.6.2020.MZ z dnia 25.05.2020 r. w sprawie budowy dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na terenie działek nr 729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.05.2020 r. znak PL.6733.12.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie linii oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem dwóch przejść dla pieszych przy ulicy Kochanowskiego oraz ulicy Osiedlowej na terenie działek nr 35/1, 58, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2020 r. znak GR.6733.3.2020 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie odwodnienia ulicy Akacjowej w Aleksandrowie Kujawskim na nieruchomości nr ewid. 6/1, 26 i 27 KM 29, położonej w Aleksandrowie Kuj. przy ul. Akacjowej Szczegóły
Artykuł 12.05.2020 Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 28.04.2020 r. znak GN.Gg.7537.10.2020 w sprawie prowadzonego postępowania administracyjnego dotyczącego ograniczenia spsoobu korzystania z nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym na wykonanie robót zwianych z przebudową linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń położonych w Otłoczynie, gmina Aleksandrów Kujawski oznaczonych numerem ewidencyjnym 35/2, 33 Szczegóły
Artykuł 07.05.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.04.2020 r. znak PL.6733.7.20.2020.MZ w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Informacja Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.04.2020 rok w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/17, 145/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.04.2020 znak PL.6733.11.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 41/9, 159 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.04.2020 r. znak PL.6733.8.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dot. wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci gazowej śr/c PE n 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.04.2020 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku z dnia 17.04.2020 r. znak GD.RUZ.421.252.2019.PZ o wszczęciu postępowania w sprawie pozwolenia wodnoprawnego Szczegóły
Artykuł 06.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.04.2020 r. znak PL.6733.10.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie dwóch słupów istniejącej linii napowietrznej Nn w nowej lokalizacji na terenie działek nr 729, 379/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.04.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.04.2020 r. znak PL.6733.4.10.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.03.2020 r. znak PL.6733.9.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie gazociągu śr/c na terenie działek nr 224, 148/5, 148/3, 148/6, 147, 145/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 231 położonej w mieście Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.03.2020 r. znak PL.6733.5.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 124 położnej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2020 r. znak PL.6733.7.9.2020.MZ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegające na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.03.2020 r. znak PL.6733.6.11.2020.MZ o zawieszenie postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020 r. znak PL.6733.3.9.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwstycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położnej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2020 r. znak PL.6733.4.7.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.03.2020 r. znak PL.6733.5.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 124 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.03.2020 r. znak PL.6733.8.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci gazowej Śr/c PE dn 90 na terenie działki nr 305 położonej w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.6.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych Sn-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN/-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 1/2 położonej na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 38), na terenie działek nr 4/1, 3/13 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 39), na terenie działek nr 145/10, 145/11 położonych na terenie Miasta Aleksandrów Kujawski (arkusz mapy nr 41), na terenie działek nr 103/2, 156/8, 156/11, 156/10, 59/4, 59/3, 58/4, 58/3, 57/8, 57/7, 57/3, 56/6, 56/8, 56/7, 55/6, 55/7, 55/12, 55/13, 55/9, 55/10, 55/4, 54/2, 52/4, 52/6, 50/2, 51/1,48/2, 47/2, 45/2, 163/2, 43/5, 41/2, 42/10, 42/11, 41/3, 42/6, 43/4, 39/2, 39/4, 39/1, 38, 37, 36/3, 62/14, 36/4, 36/1, 62/12, 62/5, 62/1, 61/4, 61/3, 61/5, 1/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 1, 3, 21/2, 47/1, 75/3, 76/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 47/2, 80/2, 78/1, 78/2, 137/2, 231, 301/4, 232, 233, 301/2, 234, 301/3, 235/1, 225/1, 118/7, 202/6, 202/2, 202/10, 305, 198/1, 169/1, 168/1, 164/1, 167/4, 166/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 150/18, 150/21, 150/20, 166, 165, 162/2, 162/3, 161/5, 161/3, 161/4, 162/1,161/2, 169/7, 169/5, 169/8, 169/4, 168/2, 108, 107 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 594/2, 595/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 14/12, 14/11, 41/4, 41/3, 8/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.37.22.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 16.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.03.2020 r. znak PL.6733.7.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej oraz złączy kablowych SN-0,4 kV , sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN na terenie działki ewidencyjnej nr 6/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działki nr 74/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 132/9 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działki nr 101/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 592, 594/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieeszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.1.10.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie „Poczałkowo 3” na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.03.2020 r. znak PL.6733.41.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci linii kablowej, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej, budowa sieci oświetleniowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją światłowodową na terenie działek nr 102/1, 103/4, 134/2, 134/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 09.03.2020 r. znak PL.6733.3.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych Sn-15kv- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.03.2020 r. znak PL.6733.5.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej na terenie działki nr 124 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.03.2020 r. znak PL.6733.2.9.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozwiązaniu kolizji przestawienia słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.03.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.02.2020 r. znak PL.6733.36.48.2020.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją wraz ze światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 10, 8, 11/1, 4/1, 11/2 (arkusz mapy nr 39) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 134/3, 134/2, 151, 129/4, 158/1, 60/2, 60/1, 103/4, 103/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 82, 77/2, 77/4, 83/2, 84/5, 84/6, 85/2, 81/4, 81/24, 81/14, 41/1, 78/1, 74/3, 72/1, 70/3, 70/2, 67/1, 61/1, 58/2, 60/1, 87/2, 87/3, 87/1, 56/4, 56/3, 56/2,59/1, 52/8, 53/3, 53/2, 52/14, 50/1, 48/2, 48/3, 46/3, 46/6, 43/14, 43/12, 43/10, 35/5, 20, 21/1, 47/2, 34/1, 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 91, 97/2, 108/3, 110/3, 97/10, 97/9, 97/7, 97/8, 96/3, 96/5, 90/2, 95/2, 93/2, 93/4, 89/2, 92/2, 92/3, 86/2, 33/3, 83/1, 123/3, 123/4, 121/3, 115, 147/1, 143/3, 121/2, 76/2, 122/2, 119/2, 118/2, 78/2, 79/2, 117/2, 116/2, 21, 1/1, 2/1, 3/2, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 8 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 89, 85, 99,100, 101/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działek nr 594/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, na terenie działek nr 136/1, 135/2, 133/2, 131/2, 300/2, 267, 130/2, 127/2, 121/13, 202/6, 202/2, 202/4, 198/2, 184/2, 112/3, 179/2, 174/2, 99/2, 170/2, 98/2, 169/2, 97/2, 168/2, 96/2, 95/2, 167/2, 94/2, 112/4, 77, 94/1, 93/4, 93/2, 46/1, 47/1, 73/4, 80/1, 81, 75/3, 73/3, 76/1, 75/2, 92/2, 91/2, 90/5, 137/3, 137/2, 159/2, 90/2, 91/1, 92/4, 93/3, 92/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 8/3, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin oraz na terenie działek nr 22/3, 10/2, 5/1, 3/1, 1/2, 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chromowola, gmina Koneck. Szczegóły