Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 12.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2020 r. znak PL.6733.18.10.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30.10.2020 r. o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej w ilości 3030 sztuk wraz z drogą dojazdową i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Opoki na działkach nr 111/1 i 111/2 obręb Opoki na wniosek firmy SUN VENTURE AERO Sp. z o.o. działającej za pośrednictwem Pana Piotra Ciuryło Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.26.2.2020.MJ z dnia 02.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawienie słupa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działki nr 27/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2020 r. znak PL.6733.22.8.2020.MJ w sprawie zmiany wniosku dla zamierzenia inwestycyjnego Szczegóły
Artykuł 21.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.10.2020 r. znak PL.6733.21.10.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie gazociągu śr/c przy ulicy Piaskowej na terenie działki nr 130 oraz ulicy Drzewnej na terenie działki nr 128/3 w miejscowości Odolion na terenie działki nr 138/2 2 miejscowości Odolion, na terenie działki nr 70/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.10.2020 r. znak PL.6733.25.2.2.2020.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 60/2, 134/1, 33/10, 34/1, 240/1, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/5, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 159/2, 136/1, 112/3, 202/4, 202/2, 202/6, 198/2, 184/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.24.2.2020.MJ z dnia 18.10.2020 r. w sprawie budowy ścieżek/ dróg rowerowych na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 05.10.2020 r. o wpływie wniosku Energa Operator S.A. o wydanie pozwolenia na budowę GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110 kV na działkach nr 73/1, 102/1, 134/2 w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.23.2.2020.MJ z dnia 14.10.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 71/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.18.7.2020.MJ z dnia 14.10.2020 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położnych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.10.2020 r. znak PL.6733.14.45.2020.MZ o wniesieniu odwołania od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 15.09.2020 r. dla przedsięwzięcia polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21.09.2020r. znak:AB.6740.213.2020 o udzieleniu pozwolenia na budowę na zadanie pn.” Rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmująca budowę 3 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 42 000 szt. tj. 168 DJP wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną tj. montaż 6 silosów paszowych o pojemności 30Mg każdy, montaż 6 zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności 6,7 m3 każdy, budowę wewnętrznej instalacji (odcinki po działce) gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, co preizolowanej, energetycznej, rozbiórkę oraz rozbudowę infrastruktury drogowej w zabudowie zagrodowej na działkach nr 16/3, 16/5, 16/6, 17/2, 19/5, 20/8, 89/1,89/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.10.2020 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 21.09.2020r. znak:AB.6740.213.2020 o udzieleniu pozwolenia na budowę na zadanie pn.” Rozbudowa istniejącej fermy drobiu obejmująca budowę 3 nowych budynków inwentarskich o łącznej obsadzie 42 000 szt. tj. 168 DJP wraz z obiektami i infrastrukturą techniczną tj. montaż 6 silosów paszowych o pojemności 30Mg każdy, montaż 6 zbiorników naziemnych gazu płynnego o pojemności 6,7 m3 każdy, budowę wewnętrznej instalacji (odcinki po działce) gazowej, wodociągowej, kanalizacji sanitarnej tłocznej oraz grawitacyjnej wraz z przydomową oczyszczalnią ścieków, co preizolowanej, energetycznej, rozbiórkę oraz rozbudowę infrastruktury drogowej w zabudowie zagrodowej na działkach nr 16/3, 16/5, 16/6, 17/2, 19/5, 20/8, 89/1,89/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.10.2020 r. znak PL.6733.17.9.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 91, 95/2, 92/2, 93/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.10.2020 r. znak PL.6733.21.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego polegającego na: budowie gazociągu śr/c przy ulicy Piaskowej na terenie działki nr 130 oraz ulicy Drzewnej na terenie działki nr 128/3 w miejscowości Odolion, na terenie działki nr 138/2 w miejscowości Odolion, na terenie działki nr 702/ w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.10.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.20.10.2020.MJ z dnia 02.10.2020 r. w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/9, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5, 229/1 obręb Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.09.2020 r. znak PL.6733.19.9.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 77/1, 85, 92/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2020 r. znak PL.6733.17.7.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 91, 95/2, 92/2, 93/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.09.2020 r. znak PL.6733.20.7.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/2, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5, 229/1 obręb Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2020 r. znak PL.6733.19.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na działkach nr 77/1, 85, 92/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.09.2020 r. znak PL.6733.15.37.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji administracyjnej o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.09.2020 r. znak: PL.6733.22.3.2020.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2,15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 125, 139 obr. 1(arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 259, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR-42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2020 r. znak PL.6733.21.2.2020.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie gazociągu śr/c przy ulicy Piaskowej na terenie działki nr 130 oraz ulicy Drzewnej na terenie działki nr 128/3 w miejscowości Odolion, na terenie działki nr 138/2 w miejscowości Odolion, na terenie działki nr 70/2 w miejscowości Kuczek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.09.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2020 r. znak PL.6733.16.10.2020.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie przyłącza energetycznego nN, szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1 i 229/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 31.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.08.2020 r. znak PL.6733.14.29.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 155/1, 156, 157, 158, 240/2, 33/10, 34/1, 3, 35/1, 134/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/3, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działki nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 162/1, 159/2, 136/1, 112/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.08.2020 r. znak PL.6733.18.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.08.2020 r. znak: PL.6733.20.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na działkach nr 229/9, 229/8, 229/7, 229/6, 229/5 i 229/1 w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 1919.08.2020r. znak: PL.6733.16.7.2020.MZ o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia decyzji o lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 103, 229/9, 229/1 i 229/2 położonych w miejscowości Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.08.2020 r. znak:PL.6733.15.9.2020.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN15kV oraz NN 0,4 kV na terenie działek nr 113/4, 113/5, 113/6, 113/7, 113/8, 113/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo,gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.08.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.08.2020 r. znak: PL.6733.17.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: rozbudowie linii kablowej oświetlenia drogowego na działkach nr 91, 95/2, 92/2, 93/2 obręb Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły