Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 03.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.03.2021 r. znak PL.6733.2.6.2021.MJ w sprawie uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.03.2021 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 17.02.2021 r. znak AB.6740.560.2020 w sprawie wydania decyzji Starosty Aleksandrowskiego dla budowy GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilającą 110kV, przyłączem wodociągowym z zbiornikiem bezodpływowym oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 73/1, 102/1, 134/2 obręb Ośno. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.02.2021 r. znak PL.6733.1.7.2021.MJ w sprawie uzgodnień projektu decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN-2szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30, 29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.02.2021 r. znak PL.6733.2.3.2021.MJ w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.02.2021 r. znak PL.6733.4.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/16 położnej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 17.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.02.2021r. znak: PL.6733.3.5.2021.MJ o uzgodnieniach projektu decyzji lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kv- w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa linii napowietrznej SN-15kv GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 54-58 oraz zadania inwestycyjnego pn: Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15kV GPZ Toruń-Podgórz- Włocławska 3 (s907101) odgałęzienie Brzoza 1, Brzoza 2 i Brzoza 3 na działkach nr 279, 280/3, 280/4 i 3214/10 obręb Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.02.2021 r. znak PL.6733.2.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na : budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.02.2021 r. znak PL.6733.5.21.2019.MJ w sprawie dokonania oczywiste omyłki pisarskiej w decyzji nr 36/2019 z dnia 20.11.2019 r. dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej ttelefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.02.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.1.3.2021.MJ z dnia 04.02.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN- 2 szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30, 29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 22.01.2021 r. znak AB.6740.460.2020 o złożeniu wniosku o wydanie pozwolenia na budowę GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią zasilająca 110KV przyłączem Wodociągowym, zbiornikiem bezodpływowym oraz przebudową sieci wodociągowej w miejscowości Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski działki nr 731, 102/1, 134/2 obręb Ośno Szczegóły
Artykuł 28.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.01.2021 r. znak PL.6733.3.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 oraz zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz-Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3”- na terenie działek nr 279, 280/3, 280/4, 3214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.01.2021 r. znak PL.6733.27.9.2020.MJ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.01.2021 r. znak PL.6733.24.12.2020.MJ w sprawie dokonania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr 29/2020 znak PL.6733.24.8.2020.MJ z dnia 23.11.2020 r. w sprawie budowy ścieżki/drogi rowerowej na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 602, 59/7, 59/5 i 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.12.2020 r. znak PL.6733.27.6.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2020 r. znak: PL.6733.22.24.2020.MJ o wydanej decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2, 15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 125, 139 obr. 1 (arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR_42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.12.2020 r. znak PL.6733.26.9.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycyj celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji przestawienie słupa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działki nr 27/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.12.2020 Obwieszczenie z dnia 08.12.2020 r. znak KO.411.1625-1629.2020 w sprawie rozpatrzenia odwołania od decyzji nr 23/2020 znak PL.6733.14.36.2020.MZ z dnia 15 września 2020 r. wydanej przez Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie ścieżek/ dróg rowerowych w miejscowości Stawki, Ośno, Ośno Drugie, Plebanka, Ostrowąs i Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.12.2020 r. znak PL.6733.26.6.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kilizji-przestawienie słupa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działki nr 27/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka,gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.12.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 01.12.2020 r. znak PL.6733.25.19.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 60/2, 134/1, 33/10, 34/1, 240/1, 240/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, na terenie działek nr 134/2, 151 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/5, 82 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 159/2, 136/1, 112/3, 202/4, 202/2, 202/6, 198/2, 184/2, położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.11.2020 r. znak PL.6733.27.2.2020.MJ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej wraz z przyłączami na terenie działek nr 4/9, 4/19, 4/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Kuczek oraz na terenie działki nr 117/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Nowy Ciechocinek, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.11.2020 r. znak PL.6733.23.10.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 7/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.11.2020 r. znak PL.6733.22.19.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, złączy kablowych SN-15 kV, stacji transformatorowych SN/nN, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowych i napowietrznych, sieci oświetleniowej na terenie działek nr 33/1, 34/4, 17/4, 19/6, 25/20, 25/19, 25/3, 25/4, 25/5, 25/6, 25/1, 15/2, 15/1, 207, 158/1, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno na terenie działek nr 185/4, 197/1, 198/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 125, 139 obr. 1 (arkuszy mapy Ar-41) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działek nr 312, 286/4, 286/2, 262, 256, 311, 281/1, 295/2, 310/1, 310/2 obr. 1 (arkusz mapy AR_42) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.11.2020 r. znak PL.6733.24.9.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 35/1, 59/4, 60/2, 59/7, 59/5, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.11.2020 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 18.11.2020 r. o wydanej w dniu 18.11.2020 r. decyzji o pozwoleniu na budowę elektrowni fotowoltaicznej o łącznej mocy 0,999 MW, na którą składają się moduły fotowoltaiczne w ilości 3030 sztuk wraz z drogą dojazdową i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia na działkach nr 111/1 i 111/2 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 18.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.11.2020 r. znak:PL.6733.25.11.2020.MJ o zebranym materiale dowodowym w sprawie ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 60/2, 134/1, 33/10, 34/1, 240/1, 240/2 w miejscowości Stawki na terenie działek nr 134/2, 151 w miejscowości Ośno, na terenie działek nr 77/2, 81/22, 74/5, 82 w miejscowości Ośno Drugie, na terenie działek nr 90/2, 89/2, 86/2, 76/2, 78/2, 79/2, 91 w miejscowości Plebanka, na terenie działek nr 165/2, 159/2, 136/1, 112/3, 202/4, 202/2, 202/6, 198/2, 184/2 w miejscowości Ostrowąs, na terenie działek nr 275, 274, 24/2, 13, 69, 261, 253 w miejscowości Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.23.7.2020.MJ z dnia 13.11.2020 r. zawiadamiające, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej nn 0,4 kV w celu zasilenia budynku mieszkalnego oraz budynku gospodarczego na terenie działek nr 7/16, 7/17, 7/18 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2020 r. znak PL.6733.24.6.2020.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ścieżek/dróg rowerowych na terenie działek nr 3, 134/1, 33/10, 25/1, 59/4, 60/2, 5/7, 59/5, 229 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2020 r. znak PL.6733.18.10.2020.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 151/1, 186/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.11.2020 Informacja Starosty Aleksandrowskiego z dnia 30.10.2020 r. o wszczętym postępowaniu w sprawie wydania pozwolenia na budowę elektrowni fotowoltaicznej w ilości 3030 sztuk wraz z drogą dojazdową i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Opoki na działkach nr 111/1 i 111/2 obręb Opoki na wniosek firmy SUN VENTURE AERO Sp. z o.o. działającej za pośrednictwem Pana Piotra Ciuryło Szczegóły
Artykuł 03.11.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.26.2.2020.MJ z dnia 02.11.2020 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawienie słupa linii napowietrznej nn 0,4kV na terenie działki nr 27/4 położonej w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły