Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 05.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.05.2021 r. znak PL.6733.8.8.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 165/1, 165/2, 160/1, 166/2, 166/4, 167/1, 205/4, 205/6, 205/7, 206, 207/2, 207/3, 211/6, 211/4, 211/3, 212/1, 213/2, 213/7, 213/6, 160/2, 164/44, 282, 238/4, 239/6, 241/8, 241/9, 241/5, 243/7, 244/4, 245/8, 164/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.04.2021 r. znak PL.6730.12.5.2021.MJ w sprawie przekazania projektu decyzji do uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 29/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.04.2021 r. znak PL.6733.20.1.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 29/23, 29/24, 30/19, 30/20, 30/13, 30/17, 158/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.04.2021 r. znak PL.6733.15.3.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.04.2021 r. znak PL.6733.11.4.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publiczne dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działki nr 13/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.04.2021 r. znak PL.6733.7.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.04.2021 r. znak PL.6733.18.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej YAKXS 4x129mm w celu poprawy jakości zasilania dla odbiorców zasilanych ze stacji Turzno 1 obwód 100 na terenie działek nr 305/6, 305/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski oraz na terenie działki nr 59/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Turzno, gmina Raciążek. Szczegóły
Artykuł 28.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.04.2021 r. znak PL.6733.19.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2021 r. znak PL.6733.15.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie oświetlenia solarnego skrzyżowania na terenie działki nr 52 położonej w obrębie ewidencyjnym Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.04.2021 r. znak PL.6733.16.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego niepolegającego na: budowie oświetlenia ulicznego na terenie działki nr 23/1, 23/3, 23/5, 35/4, 35/5, 35/16, 35/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.04.2021 r. znak PL.6733.18.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia polegającego na: budowie zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej wraz z odprowadzeniem wód opadowych do Jeziora Ostrowąs oraz przebudowie zewnętrznej instalacji elektrycznej do oświetlenia terenu wokół kościoła w miejscowości Ostrowąs na terenie działki nr 292 położonej w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs oraz na terenie działki nr 45 położonej w obrębię ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2021 r. znak PL.6733.5.12.2021.MJ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2021 r. znak PL.6733.3.13.2021.MJ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie elektroenergetycznych linii kablowych SN-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 oraz zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz-Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3”- na terenie działek nr 279, 280/3, 280/4, 3214/10 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.04.2021 r. znak PL.6733.17.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 23.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.04.2021 r. znak PL.6733.2.12.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4 kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.04.2021 r. znak PL.6733.12.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 29/7 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.04.2021 r. znak PL.6733.13.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 151/1 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.04.2021 r. znak PL.6733.14.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na:budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 114 położonej w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 20.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.04.2021 r. znak PL.6733.4.12.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.04.2021 r. znak PL.6220.7.6.2021.ZS Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.04.2021 r. znak PL.6733.8.5.2021.MJ w sprawie zmiany wniosku dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 16.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15.04.2021 r. znak PL.6733.5.9.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na terenie działki nr 80 położonej w obrębie ewidencyjnym Białe Błota, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.04.2021 r. znak PL.6733.11.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania na budowę linii kablowej NN 0,4 kV na terenie działki nr 13/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łazieńcu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 29, obręb Łazieniec dla której nie jest urządzona księga wieczysta. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.04.2021 r. znak PL.6733.7.5.2021.MJ w sprawie uzgodnień dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie sieci energetycznej- ułożenie kabla energetycznego- proj. obwód 300 w celu poprawy jakości zasilania oraz przyłącze kablowe do działek nr 429/7 oraz 430/5 na terenie działek nr 432/10, 432/13, 435/9, 435/8, 419/5, 427, 419/4, 305, 385/3, 400/1, 401/8, 401/11, 401/9, 435/4, 432/2, 421, 429/4, 429/5, 429/7, 430/5 obręb ewidencyjny Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.03.2021 r. znak PL.6733.1.15.2021.MJ w sprawie wydanej decyzji administracyjnej dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych Sn-2 szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30, 29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 31.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.03.2021 r. znak PL.6733.4.9.2021.MJ o zebranym materiale dowodowym w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 7/16 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.03.2021 r. znak PL.6733.8.2.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na: : rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 165/1, 165/2, 160/1, 166/2, 166/4, 166/3, 167/1, 205/4, 205/6, 205/7, 206, 207/2, 207/3, 211/6, 211/4, 211/3, 212/1, 213/2, 213/7, 213/6, 160/2, 164/44, 282, 238/4, 239/6, 241/8, 241/9, 241/5, 242/5, 243/6, 243/7, 244/4, 245/8, 164/49 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.03.2021 r. znak PL.6733.2.9.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV wraz z dwoma szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 17, 33, 34/2, 53, 54/3, 55/6, 76/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.03.2021 r. znak PL.6733.1.11.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii kablowych SN, budowie złączy kablowych SN- 2szt. na terenie działek nr 55/3, 100, 113, 85, 30, 29/3, 170/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działki nr 527 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły