Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 19.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.08.2021 r. znak: PL.6733.34.10.2021.AE o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 17.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17.08.2021r. znak: PL.6733.35.3.2021.AE o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 na działce nr 375/5 w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 06.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.07.2021 r. znak: PL.6733.31.11.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i złączy kablowych, budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działki nr 74/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.08.2021r. w wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.34.7.2021.AE z dnia 27 lipca 2021 r. podające do publicznej wiadomości, że projekt decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34 i 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski został przekazany do następujących instytucji: Starostwo Powiatowe w Aleksandrowie Kujawskim, Zarząd Zlewni w Toruniu, Zarząd Dróg Powiatowych w Aleksandrowie Kujawskim, Wydział Inwestycji Urzędu Gminy w Aleksandrowie Kujawskim, celem dokonania uzgodnienia. Szczegóły
Artykuł 23.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.07.2021 r. znak PL.6733.32.8.2021.MJ podające do publicznej wiadomości, że został zebrany materiał dowodowy w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów kujawski, znak: PL.6733.27.12.2021.MJ podające do publicznej wiadomości, że na wniosek Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego „ALGAWA” Sp. z o.o. działającej poprzez pełnomocnika Pana Jacka Granops GRANIMEX W. Granops Sp. J. została wydana w dniu 21.07.2021 r. decyzja nr 24/2021 znak: PL.6733.27.11.2021.MJ o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6733.9.15.2021.MJ zawiadamiające o: złożeniu przez Państwo Klaudię i Bartłomieja Rudzińskich odwołania z dnia 14.07.2021 w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 25.06.2021r. znak: PL.6733.9.11.2021.MJ dla przedsięwzięcia polegającego na: „budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4kV wraz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski.”. Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.07.2021 r. znak: PL.6733.31.8.2021.MJ o zebranym materiale dowodowym w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i złaczy kablowych, budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działki nr 74/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 14.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.07.2021 r. znak: PL.6733.24.11.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 35, 65/5, 86/3, 65/3, 65/2, 61/1, 65/4, 67, 78/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 12.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.07.2021 r. znak: PL.6733.3.3.2021.AE zawiadamiam, że w dniu w 02.07.2021r. na wniosek (uzupełniony dnia 12.07.2021r.) Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski działającej poprzez pełnomocnika Pana Stanisława Szczęsnego prowadzącego działalność pn. „Zakład Instalacyjno-Montażowy” o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 35, 34, 52 położonych w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.2021 r. znak:PL.6733.23.14.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr: 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 06.07.201 r. znak: PL.6733.10.11.2021.MJ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 05.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 05.07.2021 r. znak: PL.6733.33.3.2021.MJ o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego budowie energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nn-0,4kV, szafek pomiarowych szt. 2 na terenie działek nr 197, 196/9 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 1996/23, 1996/24, 1996/25 położonych w miejscowości Ciechocinek, gmina Ciechocinek. Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2021 r. znak PL.6733.33.1.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie odcinka sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami na terenie działek nr 2/7, 2/8, 2/9, 2/11, 2/12, 2/13 położonych w obrębie ewidencyjnym Łazieniec, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.07.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2021 r. znak PL.6733.32.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 487/5 i 487/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.06.2021 r. znak PL.6733.21.8.2021.MJ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działki nr 195/11 położonej w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolnym, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.06.2021 r. znak PL.6733.18.14.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy z dnia 28.06.2021 r. znak PL.6733.28.9.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Służewo na terenie działek nr 316/2, 318/1, 318/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2021 r. znak PL.6733.29.9.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Ośno na terenie działki nr 52/6 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.06.2021 r. znak w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie zbiornika retencyjnego na SUW Grabie na terenie działek nr 8/6 i 8/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.06.2021 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych na terenie działek nr 21, 47, 50 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka oraz na terenie działek nr 85 i 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.06.2021 r. znak PL.6733.9.12.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV waz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.06.2021 r. znak PL.6733.22.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 258/15, 258/26, 258/21, 258/22 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2021 r. znak PL.6733.26.11.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie odcinka sieci wodociągowej na terenie działki nr 34/24 położonej w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2021 r. znak PL.6733.10.8.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na:budowie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na terenie działki nr 41/9, położonej w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.06.2021 r. znak PL.6733.8.14.2021.MJ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegajacego na: Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.06.2021 r. znak PL.6733.31.5.2021.MJ w sprawie przekazania do uzgodnień projektu decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15 kV w postaci linii kablowych i złączy kablowych, budowie sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją kablową i światłowodem na terenie działki nr 74/5 położonej w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.06.2021 r. znak PL.6733.23.11.2021.MJ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 23.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.06.2021 r. znak PL.6733.23.7.2021.MJ w sprawie zmiany wniosku o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie działek nr 184, 283/1, 284/1, 238/7, 239/7, 241/10, 242/9, 243/9, 244/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły