Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.04.2016 Sprawa Pl.6733.5.4.2016.BG, budowa linii napowietrznej – kablowej SN15 kV, budowie stacji transformatorowej słupowej oraz budowie linii kablowej nn dla zasilenia ujęcia wód podziemnych na działce 125/4 na działkach o nr: 103/1, 116/1, 116/2, 118/1, 122/1, 123/1, 124/1, 125/1, 125/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoczki, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 27.04.2016 Sprawa znak: Pl.6733.7.4.2016.BG, budowa ulicy na terenie działek nr: 127/15, 127/23, 127/30 i 127/34 w obrębie ewidencyjnym Odolion, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.9.2.2016.BG z 15 kwietnia 2016 r. sprawa zmiany sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położonego na terenie działki nr: 334/19 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak: Pl.6733.9.1.2016.BG z 15 kwietnia 2016 r. sprawa: zmiany sposobu użytkowania budynku po dawnej stacji uzdatniania wody z przeznaczeniem na budynek socjalno-komunalny położonego na terenie działki nr: 334/19 w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gm. Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Decyzja Nr 5/2016 znak Pl.6733.2.22.2015.2016.BG o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Szczegóły
Artykuł 18.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.2.23.2015.2016.BG z dnia 7 kwietnia 2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.8.1.2016.BG z 07.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.7.1.2016.BG z 07.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Zawiadomienie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.1.4.2016.BG z 07.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.8.2.2016.BG z 07.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 11.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.7.2.2016.BG z 07.04.2016 r. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6733.6.2.2016.BG Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania znak Pl.6733.6.1.2016.BG Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Projekt decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: wykonaniu urządzeń do poboru wody z projektowanych otworów studziennych nr 11d, 23e, 24b, 25b na terenie ujęcia wody „KUCZEK”. Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania Pl.6733.5.2.2016.BG Szczegóły
Artykuł 07.04.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.5.3.2016.BG Szczegóły
Artykuł 21.03.2016 Obwieszczenie z dnia 26-02-2016r. znak Pl.6733.15.6.2015.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Obwieszczenie z dnia 04 marca 2016r. znak Pl.6733.19.9.2015.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.17.11.2015.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 01.03.2016 Obwieszczenie z dnia 29 luty 2016r. znak Pl.6733.18.10.2015.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Obwieszczenie z dnia 24-02-2016 znak Pl.6733.2.21.2015.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Obwieszczenia z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.19.6.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Obwieszczenie z dnia 10-02-2016r. znak Pl.6733.17.7.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zawiadomienie z dnia 10-02-2016 r. znak Pl.6733.17.6.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zawiadomienia z dnia 09-02-2016r. znak Pl.6733.19.5.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Zawiadomienie z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.18.6.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 12.02.2016 Obwieszczenie z dnia 09-02-2016 r. znak Pl.6733.18.7.2015.2016.BG-BZ Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 08.02-.2016 znak Pl.6733.2.1.2016.BZ Szczegóły
Artykuł 10.02.2016 Obwieszczenie z dnia 08-02-2016 znak Pl.6733.2.2.2016.BZ Szczegóły
Artykuł 03.02.2016 Obwieszczenie znak Pl.6733.1.1.2016.BZ z dnia 27 stycznia 2016r. Szczegóły