Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.20.9.2019.MZ z dnia 02.08.2019 r. o wydaniu decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 136/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.08.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.16.7.2019.MZ z dnia 01.08.2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 240/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Zawiadomienie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Włocławku z dnia 19.07.2019 r. znak WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ar 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. Szczegóły
Artykuł 30.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.07.2019 r. znak PL.6733.15.17.2019.MZ w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.07.2019 r. znak PL.6733.17.9.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV- budowie stanowisk słupowych linii nN-0,4 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Wilkostowo 3”- na terenie działek nr 82/2, 110/1, 180/2, 179/5, 179/4, 193, 125/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.07.2019 r. znak PL.6733.20.6.2019.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 107,119, 136/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 2.07.2019 r. znak PL.6733.26.2.2019.MZ w sprawie rozbudowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 144/1, 145/1 położonych Szczegóły
Artykuł 23.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 22.07.2019 r. znak PL.6733.19.7.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowych SN 15 kV i budowy złącza kablowego SN 15 kV na terenie działek nr 113/3, 113/1, 58/2, 130/1, 131/1, 113/2, 114/1, 131/2, 132/2, 115/1, 116/1, 133/1, 117/1, 118/3,118/4, 134/5, 134/3, 135/5, 135/3, 58/1, 128/1, 260, 127/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 105/7, 105/9, 105/11, 217/10, 217/8, 104/1, 217/6, 3446/4, 103 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.07.2019 r. znak PL.6733.7.14.2019.MZ w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych 15 kV, budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działek nr 113/3, 113/1, 111/3, 112/1, 58/2, 107/2, 94/1, 65, 66, 67, 37, 1/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 138, 137, 140/1, 139, 125/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.07.2019 r. znak PL.6733.24.2.2019.MZ w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:zagospodarowaniu terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka na terenie działek nr 132/18, 132/20 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.07.2019 r. znak PL.6733.23.2.2019.MZ w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanalikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/8, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.07.2019 r. znak PL.6733.22.2.2019.MZ w sprawie budowie oświetlenia drogowego na terenie działek nr 41/1, 4314 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.07.2019 r. znak PL.6733.21.2.2019.MZ w sprawie budowy oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102, 91/2, 90/2, 89/2, 88/2, 76/2, 75/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działki nr 111 położnej w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.07.2019 r. znak PL.6733.17.6.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV- budowie stanowisk słupowych linii nN-0,4 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznych SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Wilkostowo 3”- na terenie działek nr 82/2, 110/1, 180/2, 179/5, 179/4, 193, 125/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 10.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.70.2019 r. znak PL.6733.15.14.2019.MZ w sprawie budowy odcinka sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrężnej na terenie działek nr 17/9, 17/12, 12, 15/4, 14 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 08.07.2019 r. znak PL.6733.11.11.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowym- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki stan. 154-158 na terenie działek nr 259/1, 259/2, 296, 281/1, 281/2, 297, 434, 402, 151, 298, 440 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2019 r. znak PL.6730.64.3.2019.DS w sprawie przebudowy istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28 obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.12.9.2019.MZ z dnia 03.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1″, ,,Brzoza 2″ i ,,Brzoza 3″ na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.8.12.2019.MZ z dnia 02.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki, a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125/1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.07.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.13.9.2019.MZ z dnia 01.07.2019 r. w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/26, 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.11.8.2019.MZ z dnia 24.06.2019 w sprawie budowy linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowym- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki stan. 154-158 na terenie działek nr 259/1, 259/2, 296, 281/1, 281/2, 297, 434, 402, 151, 298 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.7.10.2019.MZ z dnia 25.06.2019 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złączy kablowych 15 kV, budowie odcinka linii elektroenergetycznej napowietrznej nn-0,4 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działek nr 113/3, 113/1, 111/3, 112/1, 58/2, 107/2, 94/1, 65, 66, 67, 37, 1/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działek nr 138, 137, 140/1, 139, 125/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Chrusty, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.9.9.2019.MZ z dnia 21.06.2019 r. w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamieszenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie drogi gminnej w miejscowości Wołuszewo polegająca na wyprofilowaniu istniejącej nawierzchni tłuczniowej, ułożeniu warstwy podbudowy zasadniczej oraz ułożeniu warstw bitumicznych nawierzchni oraz przebudowie kabla tp. na terenie działek nr 138, 111/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wołuszewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.06.2019 r. znak PL.6733.18.3.2019.MZ w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 447/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.16.3.2019.MZ z dnia 24.06.2019 r. w sprawie budowy stacji bazowej telefonii komórkowej wraz z niezbędną infrastrukturą sieci T-Mobile Polska S.A. na terenie działki nr 240/3 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.12.6.2019.MZ z dnia19.06.2019 r. w sprawie budowy linii elektroenergetycznych kablowych SN-15 kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Wymiana linii napowietrznej 15 kV na linię kablową 15 kV na linii 15 kV GPZ Toruń Podgórz- Włocławska 3 (S907101) odgałęzienie ,,Brzoza 1”, ,,Brzoza 2” i ,,Brzoza 3” na terenie działki nr 3214/10 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.8.8.2019.MZ z dnia 19.06.2019 r. w sprawie budowie linii kablowej średniego napięcia 15kV- zamknięcie w pierścień linii napowietrznej SN GPZ Ciechocinek-Opoki kablem między ST Straszewo Lesianki, a ST Wilkostowo 3 na terenie działek nr 84, 144, 146, 3489/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Przybranówek oraz na terenie działek nr 125/1, 180/2, 191/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.13.6.2019.MZ z dnia 19.06.2019 r. w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 34/28, 34/29, 34/30, 34/24 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.20.2.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 136/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.06.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.06.2019 r. znak PL.6733.10.5.2019.MZ w sprawie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 107, 119, 135/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujwski Szczegóły