Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.11.2019 r. znak PL.6733.38.10.2019. MZ o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 251/3, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/7, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 7/2, 5/2, 4/6, 3/11, 3/14, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 3/19, 5/1, 6/2, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 22.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 20.11.2019 r. znak PL.6733.5.17.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.11.2019 r. znak PL.6733.33.10.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: przebudowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 190/9, 187/5, 185/10, 184/1, 183/2, 180/7, 180/6, 180/5, 179/8, 179/10, 179/13, 179/15, 178/2, 178/6, 178/5, 174/11, 174/9, 173/5, 173/4, 173/6, 172/3, 140, 124/6, 172/8, 172/9, 172/7, 170, 168/1, 167/2, 117/5, 113/7, 113/5, 166/4, 166/3, 165/7, 165/6, 165/2, 172/4, 247, 180/2, 151/1, 186/4 186/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.11.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego z dnia 12.11.2019 r. znak GR.6733.7.2019 o możliwości zapoznania się z projektem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową, na działkach oznaczonych numerami: 313, 312, 253/4, 252/2, 256, 259, 262, 286/2, 286/4, 311, 251/3, 309, 390/1, 289/1,288/1, 287/1, 286/5 karta mapy 42, położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów Kujawski oraz na działkach oznaczonych numerami 15/1, 15/2, 25/1, 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.11.2019 r. znak PL.6733.39.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV budowie złącza kablowego 15 kV w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2019 r. znak PL.6733.25.17.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: Szczegóły
Artykuł 13.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.11.2019 r. znak PL.6733.36.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją wraz ze światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 10, 8, 11/1, 4/1, 11/2 (arkusz mapy nr 39) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 134/3, 134/2, 151, 129/4, 158/1, 60/2, 60/1, 103/4, 103/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 82, 77/2, 77/4, 83/2, 84/5, 84/6, 85/2, 81/4, 81/24, 81/14, 41/1, 78/1, 74/2, 74/3, 72/1, 70/3, 70/2, 67/1, 61/1, 58/2, 60/1, 87/2, 87/3, 87/1, 56/4, 56/3, 56/2,59/1, 52/8, 53/3, 53/2, 52/14, 50/1, 48/2, 48/3, 46/3, 46/6, 43/14, 43/12, 43/10, 35/5, 20, 21/1, 47/2, 34/1, 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 91, 97/2, 108/3, 110/3, 97/10, 97/9, 97/7, 97/8, 96/3, 96/5, 90/2, 95/2, 93/2, 93/4, 89/2, 92/2, 92/3, 86/2, 33/3, 83/1, 123/3, 123/4, 121/3, 115, 147/1, 143/3, 132/9, 121/2, 76/2, 122/2, 119/2, 118/2, 78/2, 79/2, 117/2, 116/2, 21, 1/1, 2/1, 3/2, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 8 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 89, 85, 99,100, 101/1, 101/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działek nr 594/1, 594/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, na terenie działek nr 136/1, 135/2, 133/2, 131/2, 300/2, 267, 130/2, 127/2, 121/13, 202/6, 202/2, 202/4, 198/2, 184/2, 112/3, 179/2, 174/2, 99/2, 170/2, 98/2, 169/2, 97/2, 168/2, 96/2, 95/2, 167/2, 94/2, 112/4, 77, 94/1, 93/4, 93/2, 46/1, 47/1, 73/4, 80/1, 81, 75/3, 73/3, 76/1, 75/2, 92/2, 91/2, 90/5, 137/3, 137/2, 159/2, 90/2, 91/1, 92/4, 93/3, 92/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 8/3, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin oraz na terenie działek nr 22/3, 10/2, 5/1, 3/1, 1/2, 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chromowola, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 12.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 251/3, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/7, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 7/2, 5/2, 4/6, 3/11, 3/14, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 3/19, 5/1, 6/2, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.10.2019 r. znak: PL.6730.64.10.2019.DS o wydanej decyzji o warunkach zabudowy dla zamierzenia polegającego na; przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 obręb 28 w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.11.2019 r. znak: PL.6733.37.3.2019.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego polegającego na: budowie linii średniego napięcia 15kV – wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 04.11.2019 Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Gdańsku infromuje o wszczęciu na wniosek Przedsiębiorstwa Użyteczności Publicznej ,,EKOSKŁAD” sp. z o.o. postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód obejmujące wprowadzenie ścieków przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych- punktu zlewnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Wodociągowej Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim Szczegóły
Artykuł 31.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.10.2019 r. znak PL.6733.27.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej Sn-nn w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EE napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2019 r. znak PL.6733.35.9.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8,17/9,17/10, 17/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 30.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30.10.2019 r. znak PL.6733.5.14.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktura Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną na terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 25.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.10.2019 r. znak PL.6733.31.12.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4 kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/7, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.10.2019 r. znak PL.6733.31.8.2019.MZ w sprawie budowy linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/17, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/15, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.10.2019 Decyzja Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Nr ZAR/59/2019 znak:WUOZ.DW.ZAR.5161.10.2019.KAK z dnia 02.10.2019 r. w sprawie uchylenia decyzji Kujawsko Pomorkiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków nr Ar 1/2019 z dnia 07.01.2019 r. (l.dz. WUOZ.DW.ZAR.5161.39.2018.KAK)- pozwolenia nr 1/2019 na prowadzenie archeologicznych weryfikacyjnych badań powierzchniowych Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.35.6.2019.MZ z dnia 09.10.2019 r. w sprawie zebranego materiał dowodowego w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej niskiego napięcia 0,4kV dla zasilania w energię elektryczną na terenie działek nr 17/8, 17/9, 17/10, 11/11, 17/12, 12 położonych w obrębie ewidencyjnym Stawki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.5.10.2019.MZ z dnia 07.10.2019 r. w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie stacji bazowej telefonii komórkowej Polkomtel Infrastruktury Sp. z o.o. BT42680 Otłoczyn A1 wraz z linią elektroenergetyczną n terenie działki nr 234/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.10.2019 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV oraz przebudowie słupowej stacji transformatorowej SN/nn-w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa odcinka linii EEE napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Podgaj 4 na terenie działek nr 112/1, 113/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 02.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.14.12.2019.MZ z dnia 01.10.2019 t. w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej SN-15 kV wraz ze słupami krańcowymi pięciu złącz kablowych SN-15kV oraz słupowej stacji transformatorowej 15/0,4k V- w ramach zadania inwestycyjnego pn.Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan 58-84 na terenie działek nr 216/1, 259/2, 3336/21, 29/1, 182, 362, 62,2, 3251/1, 34,35/2, 33, 3214,10, 280/4, 29/2, 60, 211, 3293/1, 110 położonych w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak:PL.6730.64.8.2019.DS w spraweie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na przebudowie istniejącego budynku gospodarczego w tym częściowej rozbiórce, rozbudowie oraz nadbudowie wynikającej ze zmiany konstrukcji dachu na działce nr 40 k.m. 28, obręb nr 28 w mieście Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.09.2019 r. znak PL.6733.32.9.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polega na: budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4 kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 188/8, 187/20, 184, 168, 164/26 gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 24.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.09.2019 r. PL.6733.25.10.2019.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110kV Ciechocinek-Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 położonych w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Artykuł 23.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 23.09.2019 r. znak PL.6733.23.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie siec kanalizacyjnej sanitarnej wraz z budową kolektora ściekowego i przykanlikami do poszczególnych działek na terenie działek nr 390, 726, 398/14, 398/13, 398/12, 398/11, 398/10, 398/9, 398/7, 398/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 83/1, 33/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.28.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o usytaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 85/1, 25/1 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.09.2019 r. znak PL.6733.29.10.2019.MZ w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działek nr 102/1, 109, 110/1, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.09.2019 r. znak PL.6733.32.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie napowietrznej słupowej stacji transformatorowej 15/0,4kV, elektroenergetycznej linii kablowej średniego napięcia SN-15kV, elektroenergetycznych linii kablowych niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z rozdzielnicą kablową w obrębie ewidencyjnym Przybranowo na terenie działek nr 188/13, 187/20, 184, 168, 164/26, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.09.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.09.2019 r. znak PL.6733.31.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej nn-0,4 kV wraz ze złączem kablowym nn-0,4 kV na terenie działek nr 121/11, 121/12, 121/7, 124 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele oraz na terenie działek nr 14/8, 15/9, 15/11, 15/13, 15/17, 16/1, 226/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły