Zagospodarowanie przestrzenne i budownictwo

Typ Data Tytuł
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2020 r. znak PL.6733.37.15.2019.MZ w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego poleagjącego na: budowie linii średniego napięcia 15 kV- wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.02.2020 r. znak PL.6733.1.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 położonej w obrębie ewidencyjnym Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.02.2020 r. znak PL.6733.41.6.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na rozbudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kv budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej, budowa sieci oświetleniowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją światłowodową na terenie działek nr 102/1, 104/4, 134/2, 134/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.02.2020 r. znak PL.6733.4.3.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dot. budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 196/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.02.2020 r. znak PL.6733.2.6.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zmierzenia inwestycyjnego polegającego na rozwiązaniu kolizji-przestawienia słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.02.2020 r. znak: PL.6730.11.2.2019.DS o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia warunków zabudowy dla zamierzenia polegającego na: budowie pięciu budynków mieszkalnych jednorodzinnych na działce nr 137/16 w miejscowości Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 11.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.02.2020 r. znak PL.6733.42.7.2019.MZ w sprawie budowie przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt.1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.02.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31.01.2020 r. znak PL.6733.3.2.2020.MZ w sprawie budowy linii kablowych Sn-15kV- w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej Sn-15kV GPZ Ciechocinek-Toruń stan. 58-84 na terenie działki nr 3336/21 położonej w obrębie ewidencyjnym Otłoczyn. gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29.01.2020 r. znak PL.6733.41.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:rozbudowie istniejącej napowietrznej linii WN 110 kV, budowa sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w postaci linii kablowej, budowa sieci elektroenergetycznej nN 0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej, budowa sieci oświetleniowej oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją światłowodową na terenie działek nr 102/1, 103/4, 134/2, 134/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia na prowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w obszarze oddziaływania inwestycji polegającej na budowie stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka Szczegóły
Artykuł 28.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.01.2020 r. znak PL.6733.36.35.2019.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją wraz ze światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 10, 8, 11/1, 4/1, 11/2 (arkusz mapy nr 39) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 134/3, 134/2, 151, 129/4, 158/1, 60/2, 60/1, 103/4, 103/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 82, 77/2, 77/4, 83/2, 84/5, 84/6, 85/2, 81/4, 81/24, 81/14, 41/1, 78/1, 74/3, 72/1, 70/3, 70/2, 67/1, 61/1, 58/2, 60/1, 87/2, 87/3, 87/1, 56/4, 56/3, 56/2,59/1, 52/8, 53/3, 53/2, 52/14, 50/1, 48/2, 48/3, 46/3, 46/6, 43/14, 43/12, 43/10, 35/5, 20, 21/1, 47/2, 34/1, 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 91, 97/2, 108/3, 110/3, 97/10, 97/9, 97/7, 97/8, 96/3, 96/5, 90/2, 95/2, 93/2, 93/4, 89/2, 92/2, 92/3, 86/2, 33/3, 83/1, 123/3, 123/4, 121/3, 115, 147/1, 143/3, 121/2, 76/2, 122/2, 119/2, 118/2, 78/2, 79/2, 117/2, 116/2, 21, 1/1, 2/1, 3/2, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 8 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 89, 85, 99,100, 101/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działek nr 594/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, na terenie działek nr 136/1, 135/2, 133/2, 131/2, 300/2, 267, 130/2, 127/2, 121/13, 202/6, 202/2, 202/4, 198/2, 184/2, 112/3, 179/2, 174/2, 99/2, 170/2, 98/2, 169/2, 97/2, 168/2, 96/2, 95/2, 167/2, 94/2, 112/4, 77, 94/1, 93/4, 93/2, 46/1, 47/1, 73/4, 80/1, 81, 75/3, 73/3, 76/1, 75/2, 92/2, 91/2, 90/5, 137/3, 137/2, 159/2, 90/2, 91/1, 92/4, 93/3, 92/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 8/3, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin oraz na terenie działek nr 22/3, 10/2, 5/1, 3/1, 1/2, 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chromowola, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 27.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.01.2020 r. znak PL.6733.38.39.2019.MZ w sprawie zebranego materiał dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 5/2, 4/6, 3/11, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 5/1, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.01.2020 r. znak: PL.6733.1.3.2020.MZ o wszczęciu postępowania dot. ustalenia lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15kV oraz przebudowie stacji transformatorowej w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie Poczałkowo 3 na terenie działki nr 19 w miejscowości Poczałkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 15.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14.01.2020 r. znak PL.6733.2.2.2020.MZ w sprawie wszczęcia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: rozwiązaniu kolizji-przestawieniu słupa linii napowietrznej Nn 0,4 kV na terenie działki nr 10 położonej w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 14.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13.01.2020 r. znak PL.6733.37.12.2019.MZ w sprawie zawieszenia postępowania dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii średniego napięcia 15kV- wymiana kabla na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek- Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 r. znak PL.6733.39.10.2019.MZ w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na:budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złącza kablowego 15 kV, -w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 08.01.2020 Obwieszczenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2019 r. znak WIR.II.746.1.65.2019.EP o wszczęciu postępowania administracyjnego o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego na terenie zamkniętym poleającej na budowie odcinak gazociągu średniego ciśnienia dn 90 PE- skrzyżowanie gazociągu z linią kolejową nr 245 Aleksandrów Kujawski- Ciechocinek w km 3,7- 3,8 na działce nr ewid. 42/6 obręb Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 07.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 07.01.2020 roku znak PL.6733.38.30.2019.MZ w sprawie zmiany wniosku o ustaleniu lokalizacja inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 5/2, 4/6, 3/11, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 5/1, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 03.01.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.01.2020 r. znak PL.6733.42.3.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania w sprawie budowy przyłącza energetycznego nN szafki pomiarowej szt. 1 i rozdzielnicy kablowej szt. 1 na terenie działek nr 208/2, 208/21, 103, 208/23, 208/18, 208/17 położonych w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 27.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.12.2019 r. znak:PL.6733.36.23.2019. MZ o podjętym z urzędu postępowaniu w sprawie wydania decyzji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją wraz ze światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 10, 8, 11/1, 4/1, 11/2 (arkusz mapy nr 39) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 134/3, 134/2, 151, 129/4, 158/1, 60/2, 60/1, 103/4, 103/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 82, 77/2, 77/4, 83/2, 84/5, 84/6, 85/2, 81/4, 81/24, 81/14, 41/1, 78/1, 74/3, 72/1, 70/3, 70/2, 67/1, 61/1, 58/2, 60/1, 87/2, 87/3, 87/1, 56/4, 56/3, 56/2,59/1, 52/8, 53/3, 53/2, 52/14, 50/1, 48/2, 48/3, 46/3, 46/6, 43/14, 43/12, 43/10, 35/5, 20, 21/1, 47/2, 34/1, 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 91, 97/2, 108/3, 110/3, 97/10, 97/9, 97/7, 97/8, 96/3, 96/5, 90/2, 95/2, 93/2, 93/4, 89/2, 92/2, 92/3, 86/2, 33/3, 83/1, 123/3, 123/4, 121/3, 115, 147/1, 143/3, 121/2, 76/2, 122/2, 119/2, 118/2, 78/2, 79/2, 117/2, 116/2, 21, 1/1, 2/1, 3/2, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 8 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 89, 85, 99,100, 101/1, położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działek nr 594/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, na terenie działek nr 136/1, 135/2, 133/2, 131/2, 300/2, 267, 130/2, 127/2, 121/13, 202/6, 202/2, 202/4, 198/2, 184/2, 112/3, 179/2, 174/2, 99/2, 170/2, 98/2, 169/2, 97/2, 168/2, 96/2, 95/2, 167/2, 94/2, 112/4, 77, 94/1, 93/4, 93/2, 46/1, 47/1, 73/4, 80/1, 81, 75/3, 73/3, 76/1, 75/2, 92/2, 91/2, 90/5, 137/3, 137/2, 159/2, 90/2, 91/1, 92/4, 93/3, 92/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 8/3, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin oraz na terenie działek nr 22/3, 10/2, 5/1, 3/1, 1/2, 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chromowola, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 20.12.2019 r. znak PL.6733.33.13.20199.MZ w sprawie przebudowy sieci elektroenergetycznej SN 15 kV, przebudowie stacji transformatorowej SN/nn i przebudowie linii napowietrznej nn-0,4kV na terenie działek nr 190/9, 187/5, 185/10, 184/1, 183/2, 180/7, 180/6, 180/5, 179/8, 179/10, 179/13, 179/15, 178/2, 178/6, 178/5, 174/11, 174/9, 173/5, 173/4, 173/6, 172/3, 140, 124/6, 172/8, 172/9, 172/7, 170, 168/1, 167/2, 117/5, 113/7, 113/5, 166/4, 166/3, 165/7, 165/6, 165/2, 172/4, 247, 180/2, 151/1, 186/4 186/8 położonych w obrębie ewidencyjnym Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zebranego materiału dowodowego z dnia 20.12.2019 r. znak PL.6733.37.9.2019.MZ w sprawie budowy linii średniego napięcia 15kV- wymiana kabli na linii SN GPZ Ciechocinek-Toruń oraz GPZ Ciechocinek-Opoki na terenie działek nr 124/3, 128, 129, 148/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 20.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego znak PL.6733.40.9.2019.MZ z dnia 20.12.2019 w sprawie budowy linii kablowej oświetlenia drogowego na terenie działki nr 261 w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 18.12.2019 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 05.12.2019 r. znak BD.ZUZ.1.421.346.2019.PK o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego dla inwestycji pod nazwą ,,Budowa GPZ Aleksandrów Kujawski wraz z linią 110 kV oraz powiązaniami z siecią SN-15KV Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie Burmistrza Miasta Aleksandrowa Kujawskiego znak GR.6733.7.2019 z dnia 04.12.2019 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na: budowie ciągu pieszo jezdnego wraz z kanalizacją deszczową, na działkach oznaczonych numerami 313, 312, 253/4, 252/2, 256, 259, 262, 286/2, 286/4, 311, 251/3, 309, 290/1, 289/1, 288/1, 287/1, 286/5 karta 42 położonych w obrębie ewidencyjnym Miasto Aleksandrów kujawski oraz na działkach oznaczonych numerami 15/1, 15/2, 25/1, 17/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 17.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski o podjęciu postępowania administracyjnego z dnia 12.12.2019 r. znak PL.6733.38.22.2019.MZ w sprawie budowy sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, na terenie działek nr 24, 50/42, 51/12, 50/1, 51/21 (arkusz mapy nr 30), nr 187, 188 (arkusz mapy nr 31), nr 11/1, 11/2, 8, 10, 4/1, 2/7, 2/6, 2/3, 2/5, 9, 2/2, 1/3, 3/13 (arkusz mapy 39), nr 29/2, 30, 27/4, 26/4, 26/3 (arkusz mapy nr 40) nr 139, 125, 127 (arkusz mapy nr 41), nr 313, 295/2, 295/1, 249, 307, 253/4, 312 (arkusz mapy nr 42) położonych w mieście Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 207, 60/2, 158/1, 156/5, 59/2, 58/2, 57/6, 57/4, 56/5, 56/4, 55/2, 54/3, 52/7,52/5, 50/3, 48/3, 47/3, 45/3, 163/3, 43/3, 42/9, 42/7, 41/4, 5/2, 4/6, 3/11, 3/14, 40/4, 40/5, 40/6, 39/7, 40/2, 62/11, 3/19, 5/1, 61/6 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 138/5, 170, 167/6, 167/5, 167/3, 167/4, 221, 114, 164, 112/17, 160, 149, 124/3, 133/1, 134/13, 134/34, 137/2, 136/9, 136/8, 134/27, 134/26, 134/25, 134/12, 134/14, 129, 128, 148/6, 134/23 położonych w obrębie ewidencyjnym Rudunki, na terenie działek nr 315, 390, położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 16.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.12.2019 r. znak: PL.6733.25.23.2019.MZ o wydanej decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: przebudowie skrzyżowań linii napowietrznej SN-15kV relacji GPZ Ciechocinek-Opoki z linii WN-110 kV Ciechocinek- Gniewkowo w gminie Aleksandrów Kujawski na terenie działek nr 38/1, 40/15, 40/16, 39/1, 80/2, 80/3, 71/2, 71/4, 76/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Opoki, nr 238/1, 247 w obrębie ewidencyjnym Podgaj, na terenie działek nr 387/1, 526/3, 527, 528/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo oraz na terenie działki nr 5/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 12.12.2019 r. znak PL.6733.40.6.2019.MZ w sprawie budowy linii kablowej oświetlania drogowego na terenie działki nr 261 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 28.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 26.11.2019 r. znak PL.6733.36.13.2019.MZ w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci elektroenergetycznej SN-15kV w postaci linii kablowych i napowietrznych oraz złączy kablowych SN-15 kV, sieci elektroenergetycznej nN-0,4 kV w postaci linii kablowej i napowietrznej sieci oświetleniowej, stacji transformatorowych SN/nN oraz sieci telekomunikacyjnej wraz z kanalizacją wraz ze światłowodem na terenie działek ewidencyjnych nr 10, 8, 11/1, 4/1, 11/2 (arkusz mapy nr 39) położonych na terenie miasta Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 134/3, 134/2, 151, 129/4, 158/1, 60/2, 60/1, 103/4, 103/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno, na terenie działek nr 82, 77/2, 77/4, 83/2, 84/5, 84/6, 85/2, 81/4, 81/24, 81/14, 41/1, 78/1, 74/2, 74/3, 72/1, 70/3, 70/2, 67/1, 61/1, 58/2, 60/1, 87/2, 87/3, 87/1, 56/4, 56/3, 56/2,59/1, 52/8, 53/3, 53/2, 52/14, 50/1, 48/2, 48/3, 46/3, 46/6, 43/14, 43/12, 43/10, 35/5, 20, 21/1, 47/2, 34/1, 2, 3 położonych w obrębie ewidencyjnym Ośno Drugie, na terenie działek nr 91, 97/2, 108/3, 110/3, 97/10, 97/9, 97/7, 97/8, 96/3, 96/5, 90/2, 95/2, 93/2, 93/4, 89/2, 92/2, 92/3, 86/2, 33/3, 83/1, 123/3, 123/4, 121/3, 115, 147/1, 143/3, 132/9, 121/2, 76/2, 122/2, 119/2, 118/2, 78/2, 79/2, 117/2, 116/2, 21, 1/1, 2/1, 3/2, 24/4, 25/4, 26/4, 27/4, 8 położonych w obrębie ewidencyjnym Plebanka, na terenie działek nr 89, 85, 99,100, 101/1, 101/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Wólka, na terenie działek nr 594/1, 594/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, na terenie działek nr 136/1, 135/2, 133/2, 131/2, 300/2, 267, 130/2, 127/2, 121/13, 202/6, 202/2, 202/4, 198/2, 184/2, 112/3, 179/2, 174/2, 99/2, 170/2, 98/2, 169/2, 97/2, 168/2, 96/2, 95/2, 167/2, 94/2, 112/4, 77, 94/1, 93/4, 93/2, 46/1, 47/1, 73/4, 80/1, 81, 75/3, 73/3, 76/1, 75/2, 92/2, 91/2, 90/5, 137/3, 137/2, 159/2, 90/2, 91/1, 92/4, 93/3, 92/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs gmina Aleksandrów Kujawski, na terenie działek nr 8/3, 41/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Zazdromin oraz na terenie działek nr 22/3, 10/2, 5/1, 3/1, 1/2, 18/3 położonych w obrębie ewidencyjnym Chromowola, gmina Koneck. Szczegóły
Artykuł 27.11.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 27.11.2019 r. znak PL.6733.40.2.2019.MZ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie oświetlenia drogowego n terenie działki nr 261 położonej w obrębie ewidencyjnym Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły