Oświadczenia radnych

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowski za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Zofii Biniak za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Pawła Korzeniewskiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 21.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztylera za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Korzeniewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Biniak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za rok 2016 Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pani Barbary Kuraczyk Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za 2015 rok Szczegóły