Oświadczenia kierowników i pracowników urzędu

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.06.2017 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za rok 2016. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pani Malwiny Andrusiak Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pana Arkadiusza Świątkowskiego Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 20.12.2016 Korekta oświadczenia majątkowego za 2015 r. Pana Marka Buczko Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 11.10.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Magdy Gralak w związku ze zmianą warunków pracy Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 29.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Maji Majewskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Jolanty Niesobskiej za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2014 r. Szczegóły