Oświadczenia kierowników i pracowników urzędu

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 09.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 07.06.2016 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2015 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2014 r. Szczegóły