Oświadczenia kierowników i pracowników urzędu

Typ Data Tytuł
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 29.04.2019 r. Pani Mai Majewskiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 30.04.2019 r. Pani Anny Eizenchart. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 24.04.2019 r. Pani Agnieszki Błaszak. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 26.04.2019 r. Pani Joanny Czarneckiej. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 14.11.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz w związku z rozwiązaniem umowy o pracę. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 24.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 23.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy, powołanie na Zastępcę Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.07.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Anny Eizenchart w związku ze zmianą stanowiska pracy. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 26.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za 2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 25.06.2019 Oświadczenie majątkowe Pana Bogusława Gollus w związku z zaprzestaniem pełnienia funkcji Kierownika Wydziału Planowania Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski z dniem 28.10.2018 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Błaszak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Malwiny Andrusiak za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.07.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Łukasza Korzeniewskiego za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Mai Majewskiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 30.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Joanny Czarneckiej za rok 2017. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.06.2018 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2017 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.03.2018 Korekta oświadczenia majątkowego Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2016 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 22.03.2018 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2016 rok Szczegóły