Ogłoszenia i aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 21.11.2016 Wykaz nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 21.11.2016 Wykaz nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski przeznaczonych do sprzedaży Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.11.2016 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu na Budowa żłobka gminnego wraz z wyposażeniem – zapewnienie opieki dla najmłodszych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski”, Szczegóły
Artykuł 26.10.2016 SPRAWOZDANIE Z II i III ETAPU KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH OPRACOWANIA PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI DO ROKU 2025 Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.10.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie – protokoły strat Szczegóły
Artykuł 06.10.2016 Ogłoszenie pomoc klęskowa Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.10.2016 UNIEWAŻNIENIE – Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla projektu w ramach działania 6.1.2 RPO WK-P Szczegóły
Artykuł 27.09.2016 II i III etap konsultacji społecznych dla projektu dokumentu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025”, Szczegóły
Artykuł 29.07.2016 Nowa deklaracja – gospodarka odpadami komunalnymi. Szczegóły
Artykuł 01.07.2016 Zakaz kąpieli w jeziorze w m. Służewo do odwołania. Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Przedsiębiorco, zostań partnerem samorządowego Programu „Karta Dużej Rodziny Gminy Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 14.06.2016 Harmonogram zbiórki odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski od 1 lipca do 31 grudnia 2016 roku Szczegóły
Artykuł 07.06.2016 Obwieszczenie Wójta Gminy w Wielkiej Nieszawce znak: RPI.6220.1.4.16 z dnia 11 maja 2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia sprawa „Budowy magistrali wodociągowej z Torunia do Ciechocinka”. Szczegóły
Artykuł 03.06.2016 ĆWICZENIE RENEGADE Szczegóły
Artykuł 24.04.2016 Zmiana stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków Szczegóły
Artykuł 24.04.2016 Ankietyzacja związana z OSN prowadzących działalność rolniczą Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Zaproszenie na szkolenie dla rolników pt. Warunki i tryb przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej – „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach PROW 2014-2020. Szczegóły
Artykuł 06.04.2016 Rokowania na sprzedaż nieruchomości gruntowej położonej w miejscowości Odolion Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.03.2016 Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na „Opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025” Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.03.2016 Zapytanie ofertowe na opracowanie Studium Wykonalności dla Projektu na „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE”, Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza apeluje o lustrację ozimin Szczegóły
Artykuł 11.02.2016 InPost – adresy awizacji nieodebranych przesyłek dla mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 29.01.2016 Nieodpłatna Pomoc Prawna dla Mieszkańców. Szczegóły