Ogłoszenia i aktualności

Typ Data Tytuł
Artykuł 14.06.2021 Informacja dla właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Spotkanie online poświecone tematyce Narodowego Spisu Powszechnego 2021 Szczegóły
Artykuł 20.05.2021 Nabór wniosków – usuwanie azbestu 2021 Szczegóły
Artykuł 19.05.2021 AMBASADOR NSP 2021 Szczegóły
Artykuł 13.05.2021 Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej mono (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach stanowiących przedmiot dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.05.2021 Ocena obszarowa jakości wody dla Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2020 Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Od 4 maja br. pracę rozpoczynają rachmistrzowie telefoniczni Szczegóły
Artykuł 10.05.2021 Jak sprawdzić tożsamość rachmistrza Szczegóły
Artykuł 07.05.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Szczegóły
Artykuł 05.05.2021 Dziesięć porad spisowych dla seniorów Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021 Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Funkcjonowanie stanowiska do samospisu – NSP 2021 Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Metody przeprowadzenia spisu – Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Zawiadomienie podające do publicznej wiadomości informację, że postępowanie odwoławcze od decyzji Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy z dnia 29 grudnia 2017 r., znak: WOO.4233.3.2016.KŚ.29, o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą: Budowa stopnia wodnego na Wiśle poniżej Włocławka, realizowanego w wariancie Siarzewo, nie mogło być zakończone w wyznaczonym terminie. Przyczyną zwłoki jest konieczność analizy zebranej dokumentacji o dużej złożoności, w tym opinii, stanowisk i wniosków dowodowych złożonych w toku postępowania. Szczegóły
Artykuł 07.04.2021 Ogłoszenie o zamiarze wszczęcia z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, położonej w Łazieńcu, oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 29, obręb Łazieniec dla której nie jest urządzona księga wieczysta. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2021 ZAPYTANIE CENOWE na usługi prawnicze w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Konsultacje społeczne dotyczące opracowania dokumentacji projektowej dla inwestycji pn.: „Rozbudowa drogi gminnej nr 160227C Służewo-Broniszewo-Goszczewo”. Szczegóły
Artykuł 17.03.2021 Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 Szczegóły
Artykuł 16.03.2021 Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na najem na okres pięciu lat lokalu użytkowego o powierzchni 49 m2 – Ośno Drugie 28A. Szczegóły
Artykuł 03.03.2021 Świadczenie kompleksowej usługi wydruków oraz wykonywania kopii ksero w technologii laserowej mono (czarnej) jak również kolorowej oraz możliwości wykonywania odwzorowań cyfrowych – skanów dokumentów na urządzeniach stanowiących przedmiot dostawcy usługi, a dostarczonych do używania Zamawiającemu Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 25.02.2021 Dostawa kruszywa twardego przeznaczonego na remont dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.02.2021 Zapytanie ofertowe na „Opracowanie lub zakup aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów wraz z opłatą abonencką aplikacji internetowej do zamawiania i monitorowania przejazdów na potrzeby projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 28.12.2020 Zakup i dostawa fabrycznie nowego schodołazu na potrzeby projektu „Usługi indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.11.2020 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia sprzętu AGD do budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 12.11.2020 NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA OD 1 LISTOPADA DO 31 GRUDNIA 2020R. Szczegóły
Artykuł 19.10.2020 Spotkanie informacyjne – Powszechny Spis Rolny 2020 – Obowiązek każdego rolnika! Szczegóły
Artykuł 13.10.2020 Spis Rolny: GUS przywraca wywiady bezpośrednie Szczegóły
Artykuł 08.10.2020 Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 Teraz łatwiej o zaświadczenie A1 Szczegóły
Artykuł 05.10.2020 17 tysięcy firm może dodatkowo skorzystać ze zwolnienia z opłacania składek Szczegóły