Decyzje środowiskowe

Typ Data Tytuł
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 11.06.2021 r. znak: PL.6220.21.26.2020.DS o możliwości zapoznania się z raportem o oddziaływaniu na środowisko oraz jego uzupełnieniem z dnia 07.06.2021 r. sporządzonym dla przedsięwzięcia polegającego na: Szczegóły
Artykuł 15.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 10.06.2021r. znak: PL.6220.6.13.2021.DS o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie drogi gminnej nr 160248C” realizowanego na działkach nr 61, 62, 63, 64, 67, 68, 77 w miejscowości Białe Błota oraz działkach nr 302/2, 332, 3338/9, 3339/2, 3340/4, 3340/6, 3340/7 w miejscowości Otłoczyn, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 09.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.06.2021 r. o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dal przedsięwzięcia polegającego na: Wykonaniu otworu studziennego nr 1 wraz z urządzeniami służącymi do poboru wody, montażem obudowy studziennej na ujęciu wód podziemnych do deszczowania upraw rolnych” na działce nr 104/1 w miejscowości Goszczewo, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 02.06.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.8.9.2021.MKM dnia 31.05.2021 r. w sprawie zakończenia postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie drogi gminnej nr 160227C Służewo – Broniszewo – Goszczewo” Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.7.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na „Wykonanie urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 50,0 m, o wydajności do Q = 25,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 56/1, obręb 0033 Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie łąk trwałych, pastwisk trwałych oraz gruntów ornych, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowościach Wólka oraz Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: PL.6220.5.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na„Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 53,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 117/8, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko–pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko–pomorskie” Szczegóły
Artykuł 17.05.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawskim znak: PL.6220.4.9.2021.MKM z dnia 14.05.2021 r. o zakończeniu postępowania wyjaśniającego (dowodowego) w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Wykonaniu urządzenia umożliwiającego pobór wód podziemnych z utworów czwartorzędowych otworem studziennym nr 1 do głębokości 45,0 m, o wydajności do Q = 30,0 m3/h, projektowanym w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski na terenie działki o numerze ewidencyjnym 28/3, obręb 0014 Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie w celu gospodarowania wodą w rolnictwie polegającego na nawadnianiu ciśnieniowym upraw na terenie gruntów ornych na obszarze powyżej 5,0 ha, zlokalizowanych na terenie gospodarstwa rolnego prowadzonego w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski, powiat aleksandrowski, województwo kujawsko-pomorskie”. Szczegóły
Artykuł 09.04.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: Pl.6220.24.24.2017.AE z dnia 28 marca 2018 r., sprawa rozbudowa stacji paliw na terenie działki nr 130/22 w miejscowości Nowy Ciechocinek gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenie inwestycyjnego polegającego na: Dostosowaniu i modernizacji składowiska odpadów komunalnych w Służewie poprzez rozbudowę kwatery nr 3 do składowania odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej celem osiągnięcia statusu RIPOK w zakresie składowania odpadów na terenie Międzygminnego Składowiska Odpadów Komunalnych”. Szczegóły
Artykuł 16.05.2017 Obwieszczenie o zmianie decyzji środowiskowej uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na ,,Przebudowie i modernizacji sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o.” Szczegóły
Artykuł 10.03.2017 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 08.03.2017 r. znak: Pl.6220.20.13.2916.AE przebudowa i modernizacja sortowni odpadów w P.U.P. Ekoskład Sp. z o.o. na dz. nr ewid. 154, 155, 156 w miejscowości Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły