Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 30.08.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE Szczegóły
Artykuł 28.08.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 28.08.2017 r. znak Pl.6733.18.3.2017.MZ w sprawie przebudowy dostrzegalni przeciwpożarowej zlokalizowanej na terenie Leśnictwa Pieczenia na terenie działki nr 3424/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Rożno-Parcele, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.08.2017 Jednorazowe zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych Szczegóły
Artykuł 07.08.2017 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 03.308.2017 r. znak Pl.6733.3.9.2017.MZ dot. podjęcia postępowania w sprawie budowy sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami na terenie działek nr 398/14. 398/12, 726, 390 położonych w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2017 Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.07.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.07.2017 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z wykorzystaniem OZE Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.07.2017 Budowa budynku żłobka wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, budową parkingu i zbiornika gazu ziemnego na dz. Nr 30/16, 30/17 i 30/18 w miejscowości Odolion Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 10.07.2017 Wykonanie zadań inwestycyjnych pn.: Zadanie I: Budowa ulicy Polnej w miejscowości Łazieniec. Zadanie II: Przebudowa ulicy Polanki w miejscowości Łazieniec. Zadanie III: Przebudowa ulicy Spacerowej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2017 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2017 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2017 Ogłoszenie konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Artykuł 28.06.2017 Umowa Nr 66/2017/Fin Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2017 Utylizacja azbestu w Gminie Aleksandrów Kujawski – VII etap Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.05.2017 Realizacja usługi w postaci dokończenia prac związanych z opracowaniem studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. Wincentego Piotrowskiego w Wołuszewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej w Opokach. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.05.2017 Konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Publicznej Szkoły Podstawowej im. ks. Kan. Jana Matusiaka w Ostrowąsie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Przebudowa drogi gminnej o długości 130 m w miejscowości Przybranówek Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Przebudowa drogi gminnej nr 160232C w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.05.2017 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2017 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.04.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki i Grabie – etap II od km 0+560 do km 0+891,60 Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.04.2017 Modernizacja i budowa energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.03.2017 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki i Grabie – etap II. Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.03.2017 zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2017 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych. Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.03.2017 Dostawa kruszyw. Szczegóły
Zamówienia publiczne 28.02.2017 Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych na rok 2017. Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.02.2017 „Wyłapywanie i utrzymanie w schronisku bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Aleksandrów Kujawski w 2017 roku.” Szczegóły