Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 20.08.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.13.6.2018.MZ z dnia 24.07.2018 r. w sprawie rozbudowy istniejacej linii napowietrznej oświetleniowej na terenie działki nr 606 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2018 Remont boisk szkolnych, budowa bieżni i wiat rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową oświetlenia Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.07.2018 Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.07.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.07.2018 Zmiana sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.07.2018 r. znak Pl.6733.14.3.2018.MZ w sprawie budowy sieci wodociągowej na terenie działek nr 109, 139/2 wraz z przyłączami na terenie działek nr 133, 134/2, 135/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Wilkostowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 02.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Dostęp do informacji publicznej Szczegóły
Artykuł 20.06.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 18.06.2018 r. znak Pl.6733.9.10.2018.MZ w sprawie przebudowy drogi gminnej nr 160227C polegajacej na budowie chodnika oraz oświetlenia ulicznego na terenie działek nr 102, 103/2, 99/2, 101/2, 100/2 i 95/2 położonych w obrębie ewidencyjnym Goszczewo oraz na terenie działek nr 19 i 41 położonych w obrębie ewidencyjnym Broniszewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 20.06.2018 Dobry Start – 300 zł dla każdego ucznia Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe „Świadczenie usługi w zakresie zarządzania rozliczania oraz monitorowania prawidłowości realizacji projektu Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Artykuł 19.06.2018 Zapytanie ofertowe na „Świadczenie usługi opracowania procedur dotyczących organizacji i funkcjonowania Dziennego Domu Pobytu oraz dokumentacji realizacji projektu pn. Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.06.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2018 Nabór na wolne stanowisko DYREKTORA DZIENNEGO DOMU POBYTU w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 13.06.2018 Obwieszczenie z dnia 05.06.2018 r. znak Pl.6220.3.11.2018.AE o wymaganym postanowieniu o brak obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na zwiększeniu rocznej zdolności.mocy przerobowej instalacji-stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji z 1400 Mg/rok na 2500 Mg/rok na terenie działek nr 235 i 237 w miejscowości Stawki gmin Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.05.2018 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze: referent ds. zadań inwestycyjnych i pozyskiwania funduszy w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.05.2018 Remont boisk szkolnych, budowa bieżni i wiat rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.05.2018 Remont sali gimnastycznej w Zespole Szkół w Służewie – etap I Szczegóły
Artykuł 25.04.2018 Sprawozdanie Rb-27S. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.04.2018 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 19.04.2018 NABÓR NA STANOWISKO POMOC ADMINISTRACYJNĄ W WYDZIALE PLANOWANIA W URZĘDZIE GMINY W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 11.04.2018 Wymeldowanie z miejsca pobytu stałego lub czasowego w drodze postępowania administracyjnego Szczegóły
Artykuł 10.04.2018 Protokół z obrad XLI sesji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski odbytej w dniu 26 marca 2018 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2018 Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2018 Zaprojektowanie i wykonanie instalacji odnawialnych źródeł energii do produkcji energii cieplnej w zakresie 4 pomp ciepła o mocy 10 kW wyłącznie na potrzeby prywatnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2018 Udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu bankowego na pokrycie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 9 741 723,00 zł Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.03.2018 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych. Szczegóły
Artykuł 08.03.2018 Protokół Nr 35/17 z posiedzenia Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04.12.2017 r. Szczegóły