Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 09.11.2018 Dowóz uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2018 Usługa cateringowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Słomkowie w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski”, Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.11.2018 Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2018 Budowa wiaty przyrodniczej systemowej do zabaw i nauki dla dzieci oraz dwóch tablic edukacyjnych przyrodniczych z ławkami na działce nr 127/8 w miejscowości Słońsk Dolny Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2018 Dowóz uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2018 Usługa cateringowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.10.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO BURSZTYNEK W ODOLIONIE GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.10.2018 Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla małoletnich i osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.10.2018 Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekunki domowe Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2018 Budowa budynku użyteczności publicznej na działce nr 127/8 w miejscowości Słońsk Dolny Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2018 Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.10.2019 rok znak Pl.6733.18.10.2018.MZ w sprawie budowy energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 28/3, 29, 57/4, 56/10, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.10.2018 Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.10.2018 Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.10.2018 Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2018 Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.09.2018 Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. dotycząca przekazania petycji do właściwych miejscowo szkół z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.09.2018 Przebudowa drogi gminnej nr 160246C ul. Hiacyntowa w miejscowości Rożno-Parcele gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.09.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Rudunki Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.09.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie Gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 12.09.2018 Budowa budynku użyteczności publicznej, wiaty przyrodniczej systemowej do zabaw i nauki dla dzieci oraz dwóch tablic edukacyjnych przyrodniczych z ławkami na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury turystyczno-rekreacyjno-kulturalnej na działce nr 127/8 w miejscowości Słońsk Dolny Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.08.2018 Budowa elementów małej architektury w miejscu publicznym – siłownia zewnętrzna, plac zabaw wraz ze strefą relaksu Otwartej Strefy Aktywności w miejscowości Łazieniec, Wołuszewo oraz Rudunki Szczegóły
Artykuł 25.07.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak Pl.6733.13.6.2018.MZ z dnia 24.07.2018 r. w sprawie rozbudowy istniejacej linii napowietrznej oświetleniowej na terenie działki nr 606 położonej w obrębie ewidencyjnym Odolion, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.07.2018 Nabór na wolne stanowisko Dyrektora dziennego domu pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.07.2018 Remont boisk szkolnych, budowa bieżni i wiat rowerowych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z budową oświetlenia Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.07.2018 Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) Szczegóły