Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Ogłoszenia o naborze 06.12.2018 OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO OPIEKUNKI(A) W ŻŁOBKU „BURSZTYNEK” W ODOLIONIE Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.11.2018 OGŁOSZENIE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE REFERENT/INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.11.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 26.11.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 23.11.2018 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Polityki Społecznej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 26 listopada 2018 roku Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.11.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.11.2018 „Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.11.2018 Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, Gmina Aleksandrów KujawskiUbezpieczenie mienia i odpowiedzialności, pojazdów, następstw nieszczęśliwych wypadków członków ochotniczej straży pożarnej, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.11.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – INSPEKTOR DS. PŁAC W GMINNYM ZESPOLE OBSŁUGI SZKÓŁ W ALEKSANDROWIE KUJAWSKIM Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.11.2018 Dowóz uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
Zamówienia publiczne 08.11.2018 Usługa cateringowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w Słomkowie w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski”, Szczegóły
Zamówienia publiczne 07.11.2018 Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Gminie Aleksandrów Kujawski w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Zamówienia publiczne 31.10.2018 Budowa wiaty przyrodniczej systemowej do zabaw i nauki dla dzieci oraz dwóch tablic edukacyjnych przyrodniczych z ławkami na działce nr 127/8 w miejscowości Słońsk Dolny Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2018 Dowóz uczestników projektu „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie” na zajęcia prowadzone w Dziennym Domu Pobytu oraz odwożenie po zakończonych zajęciach do domu Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.10.2018 Usługa cateringowa Dziennego Domu Pobytu Seniora w ramach projektu pn. „Dzienny Dom Pobytu w Słomkowie” Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.10.2018 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO DYREKTORA ŻŁOBKA SAMORZĄDOWEGO BURSZTYNEK W ODOLIONIE GMINA ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.10.2018 Ogłoszenie o naborze kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów dla małoletnich i osób całkowicie bądź częściowo ubezwłasnowolnionych. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.10.2018 Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekunki domowe Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Terapeuta zajęciowy w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Opiekun/Animator w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.10.2018 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Fizjoterapeuty w Dziennym Domu Pobytu w Słomkowie. Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.10.2018 Budowa budynku użyteczności publicznej na działce nr 127/8 w miejscowości Słońsk Dolny Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.10.2018 Zakup, dostawę oraz montaż wyposażenia gminnego żłobka w miejscowości Odolion, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 24.10.2018 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 19.10.2019 rok znak Pl.6733.18.10.2018.MZ w sprawie budowy energetycznej linii kablowej niskiego napięcia nN-0,4kV wraz z szafkami pomiarowymi na terenie działek nr 28/3, 29, 57/4, 56/10, 56/8, 56/7, 56/6, 56/5 położonych w obrębie ewidencyjnym Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.10.2018 Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka) Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.10.2018 Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 18.10.2018 Wyposażenie Dziennego Domu Pobytu w Słomkowie Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.10.2018 Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.09.2018 Zakup i dostawa materiałów budowlanych niezbędnych do przeprowadzenia zmiany sposobu użytkowania części budynku użyteczności publicznej na potrzeby dziennego domu pobytu wraz z niezbędną przebudową w miejscowości Słomkowo Szczegóły
Artykuł 25.09.2018 Petycja Osoby Prawnej Szulc-Efekt sp. z o.o. dotycząca przekazania petycji do właściwych miejscowo szkół z dnia 19.09.2018 r. Szczegóły