Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała Nr V/32/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała Nr V/31/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2015 Uchwała Nr V/30/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr V/29/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2018″. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr V/28/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 29/10 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr V/27/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru położonego w obrębie ewidencyjnym Wygoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr V/26/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr IV/25/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodzin dla Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2017. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr IV/24/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2015-2019. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr IV/23/15 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/22/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji i współfinansowania projektu pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski” w ramach działania 313, 322, 323 Odnowa i Rozwój Wsi w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW) 2007-2013. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/21/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2014 rok Szczegóły