Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/20/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/19/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/18/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2014. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr III/17/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2014. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/16/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie wyboru przedstawicieli Gminy Aleksandrów Kujawski do Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/15/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/14/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014. Szczegóły
Akty prawne 02.12.2015 Uchwała Nr II/13/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Buczko za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Haliny Rakusiewicz za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Arkadiusza Świątkowskiego za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Andrzeja Olszewskiego za 2014 r. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Kamili Drzewuckiej za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Jerzego Sztyler za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Henryka Czarneckiego za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Grzegorza Jankowskiego za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Bożeny Świątkowskiej za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Barbary Kuraczyk za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Alicji Cichockiej za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Agnieszki Pyszyńskiej za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pani Katarzyny Biniak za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Krzysztofa Korzeniewskiego za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Maliszewskiego za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Marka Wieczorka za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Michała Guślakow za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Stanisława Bonowicza za 2014 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 05.11.2015 Oświadczenie majątkowe Pana Waldemara Bartczaka za 2014 rok Szczegóły
Akty prawne 04.11.2015 Uchwała Nr II/12/14 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów wymiaru podatku rolnego. Szczegóły