Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.01.2020 Dostawa kruszyw Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Umowa Nr 169/2019/Rg Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.39.7.2019.MZ z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złącza kablowego 15 kV, -w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.12.2019 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 13.12.2019 Korekta oświadczenia majątkowego z 29.04.2019 r. Pani Edyty Zielonka. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.12.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. obsługi informatycznej (II) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 10.12.2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie (II) Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 04.12.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. drogownictwa w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 02.12.2019 Świadczenie usług pocztowych na rzecz Urzędu Gminy Aleksandrów Kujawski w obrocie krajowym i zagranicznym w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów Szczegóły
Zamówienia publiczne 29.11.2019 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla 32 dzieci w wieku od 20 tygodnia do 3 lat w roku 2020 dla Żłobka Samorządowego Bursztynek w Odolionie, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 25.11.2019 Zarządzenie Nr 115/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia …. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.11.2019 Ogłoszenie o naborze na stanowisko Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Służewie. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.11.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 08.11.2019 Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 sierpnia 2019 r. w sprawie podjęcia informacji z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za pierwsze półrocze 2019 Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.10.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze referent/inspektor ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.10.2019 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 22.10.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 21.10.2019 r. znak:PL.6220.11.15.2019.DS o podjętym z urzędu postępowaniu dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia polegającego na: „Wydobywaniu kruszywa naturalnego ze złoża OPOKI III, metodą odkrywkową, bez użycia materiałów wybuchowych na działkach nr 103, 104 oraz 105 w miejscowości Opoki, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 16.10.2019 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od mieszkańców Gminy Aleksandrów Kujawski. Numer sprawy Rg.271.20.2019.EW Szczegóły
Artykuł 16.10.2019 Protokół z zebrania wiejskiego sołectwa Rożno – Parcele odbytego w dniu 27 sierpnia 2019 r. Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.09.2019 Przetarg nieograniczony, postępowanie prowadzone pn. Aleksandrowsko-Radziejowska Grupa Zakupowa. Dostawa energii elektrycznej w okresie od 01.01.2020r. do 31.12.2020r., numer sprawy Rg.271.19.2019.EW Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.08.2019 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: referent/inspektor ds. energetycznych w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.08.2019 Ogłoszenie naboru na wolne stanowisko pracy: referent/inspektor ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 29.07.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko opiekuna w Żłobku Samorządowym w Odolionie Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 Dostosowanie infrastruktury boiska przyszkolnego celem realizacji zadań z zakresu aktywizacji społecznej seniorów, osób dorosłych oraz dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym w miejscowości Służewo, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.07.2019 Dostawa gruzu betonowego kruszonego o frakcji 0-31,5 w ilości około 300 ton Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.07.2019 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ref./insp. ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły