Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/133/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Obwieszczenie z dnia 07 marca 2016 r. znak Pl.6733.4.2.2016.BZ Szczegóły
Akty prawne 03.03.2016 Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Zawiadomienie z dnia 24-02-2016 r. znak Pl.6733.2.20.2015.BG-BZ Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.02.2016 Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.02.2016 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.02.2016 Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/119/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem szkoły podstawowej dla której organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/120/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w miejscowości Rożno – Parcele Szczegóły
Zamówienia publiczne 15.02.2016 Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 12.02.2016 Uchwała Nr XVIII/123/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Stawki Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/122/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Ośno Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 11.02.2016 Nabór na stanowisko Referent/Podinspektor ds. świadczeń rodzinnych (1 etat) Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/121/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie nadania nazw ulic w sołectwie Rudunki Szczegóły
Akty prawne 11.02.2016 Uchwała Nr XVIII/118/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie określenia kryteriów obowiązujących w postępowaniu rekrutacyjnym do pierwszej klasy kandydatów zamieszkałych poza obwodem gimnazjum dla którego organem prowadzącym jest Wójt Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 10.02.2016 Wydanie zaświadczenia z akt ewidencji ludności Szczegóły
Akty prawne 10.02.2016 Uchwała Nr XVIII/115/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia terminu Zebrania Wiejskiego w Sołectwie Odolion Szczegóły