Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr 50/2015 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr 49/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 czerwca 2015 r. w sprawie przeniesienia wydatków między paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr 43/15 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 15 maja 2015 r. w sprawie wprowadzenia dotacji oraz przeniesienia wydatków między paragrafami. Szczegóły
Akty prawne 06.04.2016 Zarządzenie Nr 29/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 04 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu przeprowadzania służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego służbę w Urzędzie Gminy w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.04.2016 Budowa drogi gminnej nr 160203C w miejscowości Białe Błota – I etap. Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.03.2016 Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 22.03.2016 Dostawa materiałów betonowych przeznaczonych na budowę chodników przez Gminę Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIX/141/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zatwierdzenia planów pracy Komisji Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 22.03.2016 Uchwała Nr XIX/140/16 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2016. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/138/16 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2008 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/136/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/135/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności lokali mieszkalnych wraz z udziałem w częściach wspólnych nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych – Oddział Terenowy w Bydgoszczy do zasobu nieruchomości Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/134/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny prawa własności nieruchomości stanowiącej własność Gminy Wiejskiej Aleksandrów Kujawski na rzecz Gminy Miejskiej Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/133/16 w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/132/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 349/32 położonej w miejscowości Wołuszewo. Szczegóły
Akty prawne 21.03.2016 Uchwała Nr XIX/139/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Aleksandrów Kujawski do realizacji projektu pn. „Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Aleksandrów Kujawski do roku 2025″ w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/131/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1/24 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/130/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na odpłatne nabycie własności działki nr 1/26 położonej w miejscowości Stawki. Szczegóły
Akty prawne 17.03.2016 Uchwała Nr XIX/129/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 398/12 położonej w miejscowości Służewo. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/128/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie własności działki nr 1033/25 położonej w miejscowości Łazieniec. Szczegóły
Akty prawne 16.03.2016 Uchwała Nr XIX/127/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wyrażenia zgody na nabycie własności działki nr 59/3 położonej w miejscowości Wólka. Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/125/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy i Ochrony Ofiar na lata 2016 – 2020 Szczegóły
Akty prawne 15.03.2016 Uchwała Nr XIX/124/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia projektu sztandaru Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 10.03.2016 Obwieszczenie z dnia 07 marca 2016 r. znak Pl.6733.4.2.2016.BZ Szczegóły
Akty prawne 03.03.2016 Uchwała Nr XVIII/116/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia zasad umieszczania reklam na terenach i budynkach stanowiących mienie komunalne Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 26.02.2016 Zawiadomienie z dnia 24-02-2016 r. znak Pl.6733.2.20.2015.BG-BZ Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 25.02.2016 Nabór na stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 23.02.2016 referent ds. świadczeń wychowawczych Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.02.2016 Świadczenie wychowawcze (500 złotych na dziecko) Szczegóły
Akty prawne 22.02.2016 Uchwała Nr XVIII/117/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych Szczegóły