Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/155/16 Rada Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/154/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/153/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2016 – 2023 Szczegóły
Akty prawne 28.06.2016 Uchwała Nr XXI/152/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Artykuł 23.06.2016 Obwieszczenia z dnia 21-06-2016 r. znak Pl.6733.9.9.2016.BGKW Szczegóły
Artykuł 16.06.2016 Obwieszczenie z dnia 16-06-2016r. znak Pl.6733.10.9.2016.BGAE Szczegóły
Artykuł 15.06.2016 Obwieszczenie z dnia 13-06-2016 r. znak Pl.6733.7.9.2016.BGAE Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2016 ref. ds. budownictwa Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 14.06.2016 stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.06.2016 stanowisko ds. obsługi informatycznej Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 30.05.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.05.2016 Budowa chodnika w ramach zadania budowa drogi gminnej nr 160207C Aleksandrów Kujawski – Rożno Parcele Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.05.2016 Rozbudowa (poszerzenie) drogi gminnej nr 160217C Stawki-Ośno na odcinku od drogi powiatowej Stara Wieś-Nieszawa nr 2605C od km 0+000 do km 0+571,95 oraz od km 0+676,00 do km 0+747,65 Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XIX/137/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XX/150/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie wymagań, jakie musi spełnić przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schroniska dla bezdomnych zwierząt, grzebowiska i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Szczegóły
Akty prawne 24.05.2016 Uchwała Nr XX/148/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia wysokości opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski przedszkolach. Szczegóły
Zamówienia publiczne 23.05.2016 Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 17.05.2016 Zarządzenie Nr 25/16 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski za rok 2015. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.05.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa Szczegóły
Akty prawne 06.05.2016 Uchwała Nr XX/151/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt dla Gminy Aleksandrów Kujawski w 2016 r.” Szczegóły
Akty prawne 05.05.2016 Uchwała Nr XX/149/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie przyjęcia sprawozdania z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/147/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie uchwalenia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych na lata 2016 – 2020″dla Gminnego Przedsiębiorstwa Usługowego ALGAWA Sp. z o.o. Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/146/16 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 04.05.2016 Uchwała Nr XX/145/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Aleksandrowskiemu Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 Uchwała Nr XX/144/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie rozpatrzenia skargi na działalności Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 Uchwała Nr XX/143/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 02.05.2016 Uchwała Nr XX/142/16 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na 2016 r. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 28.04.2016 Nabór na wolne stanowisko urzędnicze referent ds. budownictwa Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 Zarządzenie Nr 34/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły
Akty prawne 20.04.2016 Zarządzenie Nr 33/2016 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 14 kwietnia 2016 roku w sprawie powołania komisji przetargowej. Szczegóły