Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Artykuł 25.09.2020 Zakup, dostawa i montaż wyposażenia mebli do budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.09.2020 Przebudowa drogi gminnej Plebanka Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.08.2020 Zmiana sposobu użytkowania części budynku (świetlicy wiejskiej) na potrzeby utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społeczno-kulturalnej-placówkę wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 26.08.2020 Zagospodarowanie terenu zespołu dworsko-parkowego celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej – placówka wsparcia dziennego w miejscowości Plebanka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 19.08.2020 Zawiadomienie o posiedzeniu Komisji Gospodarki Przestrzennej, Komunalnej i Rolnej Rady Gminy Aleksandrów Kujawski w dniu 25 sierpnia 2020 roku Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.08.2020 Remont drogi gminnej w miejscowości Wólka, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 03.08.2020 Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym, Wiedza Edukacja Rozwój Usługi indywidualnego transportu door-to-door oraz poprawa dostępności architektonicznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych Szczegóły
Artykuł 27.07.2020 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 24.07.2020 r. znak PL.6733.15.7.2020.MZ w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na budowie linii kablowych SN na terenie działek nr 91/1, 90/2, 46/1, 77, 112/4, 112/3, 94/2, 93/2, 92/4 położonych w obrębie ewidencyjnym Ostrowąs, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 13.07.2020 Zarządzenie Nr 53/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazy miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie plakatów komitetów wyborczych Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.06.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2020 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 22/2020/GOPS Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Nabór Deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.04.2020 Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzanie Nr 28/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Konkurs na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2020 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.03.2020 Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystent Rodziny. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.02.2020 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.02.2020 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.02.2020 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – szczegóły naboru w załączniku do publikacji. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.02.2020 Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekunki domowe Szczegóły