Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 24.06.2020 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.06.2020 Przebudowa drogi gminnej nr 160224C w miejscowości Zduny, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.06.2020 INFORMACJA O OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH Szczegóły
Zamówienia publiczne 25.05.2020 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach, Gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 21.05.2020 Umowa Nr 22/2020/GOPS Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 14.05.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 05.05.2020 Nabór Deklaracji uczestnictwa w projekcie pod nazwą „OZE – domowe mikroinstalacje w gminie Aleksandrów Kujawski – III etap” Szczegóły
Zamówienia publiczne 24.04.2020 Remont drogi gminnej nr 160204C w miejscowości Słońsk Dolny, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Akty prawne 21.04.2020 Zarządzanie Nr 28/20 Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30marca 2020 roku w sprawie powołania komisji przetargowej”Przebudowa drogi gminnej w m. Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski” Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 09.03.2020 Konkurs na rozwój sportu na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2020 Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 09.03.2020 Dostawa drogowych prefabrykatów betonowych Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 03.03.2020 Ogłoszenie o naborze kandydatów na stanowisko Asystent Rodziny. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.02.2020 Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej Szczegóły
Zamówienia publiczne 17.02.2020 Zaprojektowanie, dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych i powietrznych pomp ciepła na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.02.2020 Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim w związku z uzyskaniem dofinansowania ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych w ramach prowadzonego naboru wniosków przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na realizację Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej – edycja 2019-2020″ poszukuje kandydata do pracy na stanowisko Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej – szczegóły naboru w załączniku do publikacji. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 13.02.2020 Ogłoszenie o stałym naborze kandydatów na opiekunki domowe Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łazieniec, ul. Leśna, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.02.2020 Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stawki ul. Miodowa, gm. Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 30.01.2020 Dostawa kruszyw Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 24.01.2020 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze: REFERENT/INSPEKTOR DS. DROGOWNICTWA. Szczegóły
Akty prawne 08.01.2020 Uchwała Nr XVI/132/19 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2020 Szczegóły
Artykuł 02.01.2020 Umowa Nr 169/2019/Rg Szczegóły
Artykuł 19.12.2019 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak PL.6733.39.7.2019.MZ z dnia 19.12.2019 r. w sprawie zebranego materiału dowodowego dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: budowie linii elektroenergetycznej kablowej SN-15 kV, budowie słupowych stacji transformatorowych 15/0,4 kV, budowie złącza kablowego 15 kV, -w ramach zadania inwestycyjnego pn. Przebudowa linii napowietrznej SN-15 kV GPZ Ciechocinek-Opoki odgałęzienie ,,Służewo-Pole” na terenie działki nr 1/2 położonej w obrębie ewidencyjnym Służewo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 17.12.2019 Wpis do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) Szczegóły