Bez kategorii

Typ Data Tytuł
Zamówienia publiczne 21.10.2021 Zagospodarowanie terenu celem utworzenia ogólnodostępnej infrastruktury społecznokulturalnej pn.: „Ogród aktywnego seniora miejscem rekreacji i aktywności fizycznej” Szczegóły
Zamówienia publiczne 13.10.2021 Dostawa oleju opałowego do szkół i świetlic wiejskich na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 04.10.2021 Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski oraz zorganizowanie i prowadzenie PSZOK Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2021 Wykonanie dokumentacji projektowo-wykonawczej nadbudowy, remontu istniejącego budynku z przeznaczeniem na Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski wraz z niezbędną infrastrukturą, budową parkingu oraz dróg dojazdowych Szczegóły
Zamówienia publiczne 27.09.2021 Usługi szkoleniowe świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Artykuł 16.09.2021 Protokół z zebrania sołeckiego Podgaj odbytego w dniu 09.09.2021r. w sprawie uchwalenia funduszu sołeckiego na rok 2022 Szczegóły
Artykuł 03.09.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 02.09.2021 r. znak: OŚ.6220.32.3.2021.AP o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Zgoda o mocy do 2 MW z możliwością podziału na mniejsze elektrownie o łącznej mocy nie przekraczającej 2 MW, wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia” w miejscowości Zgoda, zlokalizowanej na działkach 145, 146, 147 obręb Zgoda, gmina Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Artykuł 26.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 25.08.2021 r. znak: OŚ.6220.29.12.2021.AP o wydanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie studni głębinowej na działce 110/3 w miejscowości Grabie, gmina Aleksandrów Kujawski”. Teren nawadniany stanowić będą działki nr 110/3, 119/2, 119/3 – obręb Grabie. Szczegóły
Artykuł 09.08.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski znak: OŚ.6220.31.3.2021.AP z dnia 05.08.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego polegającego na: „Rozbudowie oczyszczalni ścieków w miejscowości Przybranowo, na działce nr 164/48, obręb 0022 Przybranowo, gmina Aleksandrów Kujawski”. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2021 NABÓR NA ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH OGŁOSZENIE O NABORZE NR GOPS.271.3.2021 z dnia 19 lipca 2021 roku. Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim ogłasza nabór na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, w tym dla dzieci z autyzmem w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Aleksandrowie Kujawskim. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – referent / podinspektor ds. opłat lokalnych i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 19.07.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 16.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Osoba prowadząca zajęcia z ergoterapii w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Trener zajęć sportowych w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Osoba prowadząca zajęcia z ergoterapii w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 05.07.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.06.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy: Opiekun Klubu Młodzieżowego w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.06.2021 Usługa transportowa świadczona dla uczestników projektu pn.: „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 11.06.2021 Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.06.2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO SEKRETARKI W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 08.06.2021 NABÓR NA DWA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE REFERENT/ PODINSPEKTOR DS. OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Zamówienia publiczne 20.05.2021 Usługa cateringowa – przygotowanie i dostawa wyżywienia świadczona w ramach projektu pn. „Aktywny Senior 1” i „Aktywny Senior 2” w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 27.04.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko – Animator w ramach projektu „Rozwój placówki wsparcia dziennego w Plebance”. Szczegóły
Procedury załatwiania spraw 23.04.2021 Dotacja celowa na wymianę źródła ciepła Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 21.04.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze – podinspektor ds. podatków i windykacji Wydziału Finansowego w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Zamówienia publiczne 21.04.2021 Usługa Transportowa świadczona dla uczestników Klubu Seniora w Zdunach w ramach projektu pn.: „Dzienny Dom Pobytu i Klub Seniora w Gminie Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 20.04.2021 NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA WYDZIAŁU OCHRONY ŚRODOWISKA W URZĘDZIE GMINY ALEKSANDRÓW KUJAWSKI Szczegóły
Artykuł 19.04.2021 Obwieszczenie Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 16.04.2021 r. znak PL.6733.9.3.2021.MJ w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego polegającego na:budowie elektroenergetycznej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV waz z zabudową szafki pomiarowej niskiego napięcia dla zasilania projektowanych budynków mieszkalnych jednorodzinnych zlokalizowanych na działkach nr 34/35 i 34/36 w miejscowości Konradowo na terenie działek nr 35/5, 35/16, 35/14, 35/26, 34/27, 34/24, 34/37, 34/36, 34/35, 34/30, 34/29 położonych w obrębie ewidencyjnym Konradowo, gmina Aleksandrów Kujawski Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 07.04.2021 Ogłoszenie o naborze na Asystenta osoby niepełnosprawnej w ramach programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2021. Szczegóły