Budowa pomostu pływającego na jeziorze położonym w miejscowości Plebanka (działka nr 45 obręb Plebanka)

nr konta bankowego na które należy wpłacać wadium

Kujawski Bank Spółdzielczy w Aleksandrowie Kujawskim

64 9537 0000 0010 5356 2000 0027

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Nie dotyczy
  • Data ogłoszenia 20.07.2018
  • Data składania ofert 07.08.2018
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 07.08.2018
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Sekretariat
  • Numer UZP/TED 592675-N-2018
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian