Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki i Grabie – etap II od km 0+560 do km 0+891,60

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160274C w miejscowościach Opoczki  i Grabie – etap II od km 0+560 do km 0+891,60

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 20.04.2017
  • Data składania ofert 05.05.2017
  • Godzina składania ofert 11:00
  • Data otwarcia ofert 05.05.2017
  • Godzina otwarcia ofert 11:15
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski, I piętro, sekretariat pokój nr 104
  • Numer UZP/TED 70299 - 2017
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian