Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski

Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 160224C w miejscowościach Opoczki i Grabie Gmina Aleksandrów Kujawski

  • Status zamówienia Po terminie składania ofert
  • Rodzaj zamówienia publicznego Roboty budowlane
  • Zamawiający Gmina Wiejska Aleksandrów Kujawski
  • Tryb zamówienia publicznego Przetarg nieograniczony
  • Finansowanie Ze środków własnych
  • Data ogłoszenia 23.05.2016
  • Data składania ofert 07.06.2016
  • Godzina składania ofert 10:00
  • Data otwarcia ofert 07.06.2016
  • Godzina otwarcia ofert 10:30
  • Miejsce złożenia oferty Urząd Gminy Aleksandrów Kujawski, ul. Słowackiego 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski
  • Numer UZP/TED 131200 - 2016
  • Typ treści Zamówienia publiczne

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian