Zmiana stawek za zaopatrzenie w wodę i odprowadzenie ścieków

OGŁOSZENIE

Gminne Przedsiebiorstwo Usługowe Algawa Sp. z o.o. w Aleksandrowie Kujawskim informuje, że na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2015 r. poz. 139) od dnia 1 maja 2016 roku obowiązywały będą nowe stawki opłaty za zbiorowe zapotrzebowanie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

Jednocześnie Rada Gminy Aleksandrów Kujawski uchwałą nr XX/143/16 z dnia 20.04.2016 r. zatwierdziła dopłatę dla odbiorców usług w zakresie odprowadzania ścieków, która wyniesie 7,73 zł netto do każdego m³.

W związku z powyższym odbiorców usług obowiązywać będą następujące ceny:

Rodzaj usługi

Taryfa za
1 m3 (zł netto)
Dopłata do taryfy do 1 m3 (zł netto) Cena dla odbiorcy po uwzględnieniu dopłaty za 1 m3 (zł netto) Cena dla odbiorcy po uwzględnieniu dopłaty za 1 m3 (zł brutto)
Zapotrzebowanie w wodę 3,01 nie dotyczy 3,01 3,25
Odprowadzenie ścieków 15,92 7,73 8,19 8,85

Powyższe ceny obowiązywać będą w okresie od 01.05.2016 r. do 30.04.2017 r.

Prezes GPU Algawa Sp. z o.o.
/-/ Piotr Gondek

Informacje

Rejestr zmian