Typ Data Tytuł
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/317/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w istniejącej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej „KZN – Toruń” Sp. z o.o. z siedzibą w Toruniu Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/316/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/315/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcie Programu Współpracy Gminy Aleksandrów Kujawski z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/314/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021r. w sprawie przyjęcia „Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2021-2030″ Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/313/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wysokości opłaty za pobyt w żłobku oraz maksymalnej opłaty za wyżywienie dziecka z Żłobku Samorządowym Bursztynek w Odolionie prowadzonym przez Gminę Aleksandrów Kujawski i warunków częściowego zwolnienia od ponoszenia tych opłat. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/312/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie przyjęcia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w roku szkolnym 2020/2021. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/311/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie wyrażenia zgody na zmianę nieruchomości w obrębie ewidencyjnym Wygoda. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/310/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Aleksandrów Kujawski na lata 2022-2027+ oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/309/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie oceny aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Aleksandrów Kujawski oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego na obszarze Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/308/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/307/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku. Szczegóły
Akty prawne 03.12.2021 Uchwała Nr XXXIX/306/21 Rady Gminy Aleksandrów Kujawski z dnia 30 listopada 2021 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Aleksandrów Kujawski na rok 2021 Szczegóły
Artykuł 24.11.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Służewo, działki nr 686, 687, 688 Szczegóły
Artykuł 27.10.2021 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy w miejscowości Aleksandrów Kujawski, działka nr 115/3. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 22.10.2021 Ogłoszenie nabór na wolne stanowisko urzędnika – referent/inspektor ds. obsługi informatycznej w Urzędzie Gminy Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 04.10.2021 Korekta oświadczenia majątkowego Pani Beaty Jadwigi Głowackiej za 2020 rok Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.09.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Dominiki Sobczak w związku ze zmianą zakresu obowiązków. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Trener zajęć sportowych w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Ogłoszenia o naborze 05.07.2021 Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko: Osoba prowadząca zajęcia z ergoterapii w Klubie Młodzieżowym w Gminie Aleksandrów Kujawski. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Piotra Gondek za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pana Macieja Piotra Maciejewskiego za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Marty Mucha za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Renaty Borowskiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 16.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Sylwii Skibińskie-Zapiec za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Zarębskiej-Rutkowskiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Małgorzaty Świątkowskiej za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Magdaleny Stolarskiej-Oczki za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Hanny Kaźmierczak z 2020 roku. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Karoliny Linek za 2020 rok. Szczegóły
Oświadczenia majątkowe 15.06.2021 Oświadczenie majątkowe Pani Leny Gralak za 2020 rok. Szczegóły